OGŁOSZENIE O PRZETARGU Znak:ITŚ. 7330/1P/10

2010-03-22 22:34:11 Aktualności

Wójt Gminy Nowy Korczyn ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, który odbędzie się w dniu 22.04.2010 roku, o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Nowym Korczynie ul. Krakowska 1, 28-136 Nowy Korczyn.Działka oznaczona numerem ewidencyjnym obręb Ostrowce o powierzchni 1,66 ha więcej»

OGŁOSZENIE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W URZĘDZIE GMINY W NOWYM KORCZYNIE

2010-02-10 09:18:51 Ogłoszenia o naborze

WÓJT GMINY NOWY KORCZYN
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO
Informatyka
W Urzędzie Gminy w Nowym Korczynie
ul. Krakowska 1 więcej»

OBWIESZCZENIE ITS- 7639/4/09/10

2010-02-09 10:45:41 Aktualności

dnia 29.01.2009 r. zostało wydane postanowienie Nr ITS-7639/4/09/10 o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko wraz z ustaleniem zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko dla„zabezpieczeniu podłoża wałów Wisły i Nidy – II etap na terenie gmin: Nowy Korczyn i Pacanów” więcej»

ZARZĄDZENIE Nr 1 / 2010

2010-01-27 15:28:55 Aktualności

Podaję do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży położonej w obrębie nr 0012 Ostrowce więcej»

OBWIESZCZENIE Znak:GKB-7331-CP-1/08/09/10

2010-01-12 14:34:06 Aktualności

Wójt Gminy w Nowym Korczynie decyzją znak: GKB-7331-CP-1/08/09/10 z dnia 2010-01-12 odmówił ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na działce o numerze ewidencyjnym nr 494 więcej»

OGŁOSZENIE O II PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM

2010-01-05 13:45:03 Aktualności

Wójt Gminy Nowy Korczyn ogłasza II przetarg na sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, który odbędzie się w dniu 08.03.2010 roku, o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Nowym Korczynie ul. Krakowska 1, 28-136 Nowy Korczyn.
więcej»

OBWIESZCZENIE Znak:GKB-7639/5/09

2009-12-18 10:26:23 Aktualności

W dniu 02.12.2009 roku wpłynął wniosek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na zabezpieczeniu podłoża wałów rzeki Wisły i Nidy na terenie gmin: Nowy Korczyn i Pacanów na niżej podanych odcinkach:
więcej»

OBWIESZCZENIE

2009-11-10 10:46:23 Aktualności

Wójt Gminy Nowy Korczyn informuje, że wykaz dot. sprzedaży nieruchomości składającej się z działki nr 1577/1, obj. KW K11B/00018429/9, poł. w Nowym Korczynie więcej»

OGŁOSZENIE PRZETARG ŁEKA USLUGOWY

2009-10-30 12:59:30 Aktualności

Działka oznaczona numerem ewidencyjnym 35/1 obręb Łęka o powierzchni 0,60 ha KW K11B/00018205/3. Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem dawnej Szkoły Podstawowej położona w miejscowości Łęka Gm. Nowy Korczyn. Wydzielony lokal będący przedmiotem przetargu składa się z sali sprzedaży i przedpokoju o powierzchni użytkowej 62,61 m2. Udział w częściach wspólnych budynku i w działce gruntu nr 35/1 wynosi 43,13%. więcej»

ZAPROSZENIE do złożenia oferty na Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2010 roku.

2009-10-15 12:22:28 Aktualności

I. Konkurs ofert dotyczy następujących zadań:

1. „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu” polegające na:
- szkoleniu sportowym dzieci i młodzieży,
- organizowaniu imprez w zakresie kultury fizycznej i sportu,
- bieżącym utrzymaniem i poprawą stanu technicznego istniejącej bazy sportowej.
2. Środki przeznaczone na realizację tego zadania stanowi kwota 47.000 zł
( słownie: czterdzieści siedem tysięcy złotych ).
3. O udzielenie dotacji mogą ubiegać się podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych, nie działające w celu osiągnięcia zysku prowadzące działalność statutową związaną z realizacją zadań gminy.
4. Termin realizacji zadania: do 31 grudnia 2010 roku, miejsce realizacji zadania: obiekty sportowe Gminy Nowy Korczyn, obiekty szkolne lokalnych placówek oświatowych.
więcej»