Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

2019-03-15 12:03:34 Aktualności

Zawiadamiam, że z urzędu wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie uznania działek gruntu położonych w miejscowości Błotnowola o łącznej powierzchni 1,93 ha za mienie gromadzkie
więcej»

Ogłoszenie

2019-03-15 12:02:25 Aktualności

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego uprzejmie zaprasza wszystkich podróżujących komunikacją publiczną do udziału w anonimowym badaniu ankietowym dot. preferencji przewozowych pasażerów w województwie świętokrzyskim. więcej»

Ogłoszenie

2019-03-15 11:06:24 Aktualności

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego uprzejmie zaprasza wszystkich podróżujących komunikacją publiczną do udziału w anonimowym badaniu ankietowym dot. preferencji przewozowych pasażerów w województwie świętokrzyskim. więcej»

Konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły

2019-03-14 13:04:50 Aktualności

Burmistrz Miasta i Gminy Nowy Korczyn Ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Nowym Korczynie więcej»

Protokół

2019-03-11 13:00:35 Aktualności

z przeprowadzonych konsultacji społecznych w sprawie przyłączenia części obrębu geodezyjnego Nowy Korczyn do obrębu Grotniki Małe spisany w dniu 07.03.2019r. więcej»

Protokół

2019-03-11 12:48:30 Aktualności

z przeprowadzonych konsultacji społecznych w sprawie utworzenia nowego obrębu geodezyjnego Podzamcze spisany w dniu 07.03.2019r. więcej»

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2019 roku

2019-03-05 13:50:40 Aktualności

Burmistrz Miasta i Gminy Nowy Korczyn informuje o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 roku zadania publicznego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018r. poz 450 z późn. zm.) na terenie Gminy Nowy Korczyn w zakresie: „Upowszechnianie kultury fizycznej w Gminie Nowy Korczyn w 2019 roku – Organizacja działań mających na celu rozwój i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród młodzieży i dorosłych” więcej»

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2019 roku

2019-03-05 13:45:47 Aktualności

Burmistrz Miasta i Gminy Nowy Korczyn informuje o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 roku zadania publicznego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018r. poz 450 z późn. zm.) na terenie Gminy Nowy Korczyn w zakresie: „Profilaktyka i zwalczanie problemu alkoholizmu” – „Organizowanie i rozwój kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży szkolnej w ramach zajęć pozalekcyjnych”. więcej»

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 01.03.2019 r.

2019-03-04 13:56:38 Aktualności

Wojewoda Świętokrzyski podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu 01.03.2019 r. wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie mostu na rzece Wiśle wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej na terenie gminy Nowy Korczyn oraz gminy Gręboszów więcej»

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 01.03.2019 r.

2019-03-04 13:55:49 Aktualności

Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia że została wydana decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie mostu na rzece Wiśle w ciągu nowo budowanego odcinka drogi wojewódzkiej wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej na terenie gminy Nowy Korczyn oraz gminy Gręboszów więcej»