Zawiadomienie Starosty Buskiego

2021-04-23 10:32:22 Aktualności

Zawiadamiam, że postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki położone w obrębie Sępichów, poprzez udzielenie zezwolenia na podwieszenie kabla światłowodowego, nie może zostać zakończone w terminie określonym w piśmie z dnia 26.02.2021 r. więcej»

Zapytanie – sondaż rynku nr ZITŚ.261.Z4.2021

2021-04-21 08:09:39 Aktualności

Zakup i dostawa kruszywa do naprawy dróg na terenie gminy Nowy Korczyn samochodami somowyładowczymi we wskazane przez Zamawiającego miejsce na terenie gminy Nowy Korczyn. więcej»

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Nowy Korczyn z dnia 12 kwietnia 2021r.

2021-04-14 12:30:35 Aktualności

Zawiadamia się strony postępowania, że w dniu 12.04.2021 r. Burmistrz Miasta i Gminy w Nowym Korczynie wydał decyzję o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. 226 w miejscowości Ucisków. więcej»

Ogłoszenie o przetargu ustnym (licytacja)

2021-04-08 14:52:33 Aktualności

Na sprzedaż zbiornika z tworzywa sztucznego więcej»

Ogłoszenie o przetargu ustnym (licytacja)

2021-04-08 14:50:23 Aktualności

Na sprzedaż zabudowy śmieciarki więcej»

Informację o wyniku III przetargu ustnym nieograniczonym

2021-04-04 13:11:09 Aktualności

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 368 obręb Błotnowola o łącznej powierzchni 0,15 ha więcej»

Zarządzenie Nr 20/2021 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 25.03.2021 r.

2021-03-25 21:59:06 Aktualności

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości komunalnej w drodze bezprzetargowej więcej»

Zarządzenie Nr 19/2021 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 25.03.2021 r.

2021-03-25 21:56:14 Aktualności

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości komunalnych w drodze przetargu więcej»

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Nowy Korczyn z dnia 23 marca 2021r.

2021-03-25 21:45:08 Aktualności

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n. Budowa kompleksu odrębnych farm fotowoltaicznych Piasek Wielki
więcej»

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Wiślica

2021-03-23 11:57:32 Aktualności

Zawiadamiam, że została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na podwieszeniu ok 15 km sieci światłowodowej na istniejącej podbudowie słupowej relacji Busko-Zdrój - Nowy Korczyn.
więcej»