OBWIESZCZENIE ZITŚ. 6220.2.2013.2015

2015-05-22 23:17:33 Aktualności

Umorzone postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn: „budowa tuczarni dla trzody chlewnej o obsadzie 9600 sztuk (warchlaki 252 DJP, tuczniki 672 DJP) oraz budowa niezbędnej infrastruktury technicznej na terenie miejscowości Piasek Wielki na działkach nr ewid.601/12 i 853” gmina Nowy Korczyn więcej»

OBWIESZCZENIE ZITŚ..7639.2.2014.2015

2015-04-30 09:20:31 Aktualności

Odmowna decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na: budowie elektrociepłowni na biogaz w miejscowości Piasek Wielki na działkach nr ewid. 712 i 713, w gminie Nowy Korczyn. więcej»

ZAWIADOMIENIE ZITŚ.6220.2.2013.2015

2015-04-21 15:08:58 Aktualności

zawiadamia się: że na wniosek pełnomocnika P. Mahmoud Othman „Dom z Klasą „ ul. Staszica 1, 25-008 Kielce reprezentującego Inwestora JARPOL Jarosław Szymkiewicz, ul. Zagnańska 84, 25-528 Kielce i CG CONSTRUKTION GROUP SP Z.OO al.IX Wieków Kielc 6/3, 25 -516 Kielce został wycofany wniosek z postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn:
więcej»

OGŁOSZENIE O PRZETARGU z dnia 21.04.2015r.

2015-04-21 09:29:14 Aktualności

Wójt Gminy Nowy Korczyn ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnej zabudowanej położonej w Strożyskach oznaczonej jako działka numer 58/2 obręb Strożyska o powierzchni 0,5593 ha stanowiącej własność Gminy Nowy Korczyn więcej»

OBWIESZCZENIE z dnia 30.03.2015r.

2015-03-30 14:52:28 Aktualności

o wszczęciu postępowania oraz możliwości wglądu do akt w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego więcej»

OBWIESZCZENIE ZITŚ.6220.2.2014.2015

2015-03-30 14:47:30 Aktualności

- w Urzędzie Gminy w Nowym Korczynie został złożony w dniu 30.03.2015r. raport oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „budowa obwodnicy miejscowości Nowy Korczyn – Borusowa w ramach zadania rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 973 na odcinku Busko-Zdrój – Nowy Korczyn – Borusowa wraz z budową przeprawy mostowej na rzece Nidzie oraz rzece Wiśle” realizowanego na terenie województwa świętokrzyskiego w obrębie gmin: Nowy Korczyn i Opatowiec oraz na terenie województwa małopolskiego (gmina Gręboszów). więcej»

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

2015-03-24 21:57:49 Aktualności

Wójt Gminy Nowy Korczyn ogłasza ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę następujących części nieruchomości: więcej»

ZAWIADOMIENIE

2015-03-13 15:15:13 Aktualności

ZAWIADOMIENIE
Wójta Gminy Nowy Korczyn
o postępowaniu administracyjnym prowadzonym z udziałem społeczeństwa
zmierzającym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i możliwości wglądu w akta
więcej»

Stawki cen i opłat za dostarczaną wodę i odprowadzone ścieki

2015-03-12 16:37:39 Aktualności

Stawki cen i opłat (kwota netto) obowiązujące od 1 kwietnia 2015r. do 31 marca 2016r. na terenie Gminy Nowy Korczyn za dostarczaną wodę i odprowadzone ścieki przez Gminę Nowy Korczyn: więcej»

Przetarg na sprzedaż drewna na pniu

2015-02-27 23:15:48 Aktualności

Wójt Gminy Nowy Korczyn ogłasza przetarg pisemny ofertowy na sprzedaż drewna na pniu więcej»