Informacja o wynikach

2024-05-16 13:44:27 Ogłoszenia o naborze

Informacja o wynikach naboru na stanowisko kierownika/opiekuna klubu dziecięcego "Miś" w Brzostkowie więcej»

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu w Zlewni w Kielcach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody polskie

2024-05-09 14:18:40 Aktualności

Dyrektor Zarządu w Zlewni w Kielcach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody polskie zawiadamia strony postępowania, że została wydana decyzja udzielająca Operatorowi Gazociągów Przemysłowych GAZ-System na pobór wód z rzeki Wisły, wprowadzenie do rzeki Wisły ścieków przemysłowych w ramach realizacji zadania Budowa gazociągu DN300 MOP 8,4 MPa więcej»

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

2024-05-09 14:11:30 Aktualności

Dyrektor Zarządu w Zlewni w Kielcach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody polskie zawiadamia, że wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na budowę kanalizacji kablowej oraz podbudowy słupowej telekomunikacyjnej linii kablowej w Sępichowie. więcej»

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Nowy Korczyn z dnia 7 maja 2024 r.

2024-05-09 13:57:04 Aktualności

Zawiadamiam że, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 90 MW obręb Górnowola, obręb Ostrowce, oraz obręb Rzegocin. więcej»

Zarządzenie nr 29/2024 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Kierownika / opiekuna do nowo otwartego Klubu Dziecięcego "Miś" w Brzostkowie

2024-04-29 17:52:23 Aktualności

Zarządzenie nr 29/2024 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Kierownika / opiekuna do nowo otwartego Klubu Dziecięcego "Miś" w Brzostkowie więcej»

Zarządzenie nr 30/2024 Burmistra Miasta i Gminy Nowy Korczyn

2024-04-29 14:22:18 Aktualności

w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do rozstrzygnięcia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze Kierownik/opiekuna Klubu Dziecięcego "Miś" w Brzostkowie. więcej»

Zarządzenie nr 29/2024 Burmistra Miasta i Gminy Nowy Korczyn

2024-04-29 14:17:23 Ogłoszenia o naborze

w sprawie konkursu na stanowisko Kierownika/opiekuna do nowo otwieranego Klubu Dziecięcego "Miś" w Brzostkowie. więcej»

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach - Obwieszczenie

2024-04-19 13:25:31 Aktualności

Obwieszczenie więcej»

Obwieszczenie

2024-04-19 13:22:13 Aktualności

Obwieszczenie więcej»

Ogłoszenie

2024-04-15 23:28:36 Aktualności

Burmistrz Miasta i Gminy Nowy Korczyn ogłasza nabór wniosków w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku położonym na terenie Gminy Nowy Korczyn, wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków. więcej»