Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Nowy Korczyn z dnia 6 grudnia 2019r.

2019-12-11 07:29:43 Aktualności

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego więcej»

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Nowy Korczyn z dnia 25 listopada 2019r.

2019-11-26 09:45:57 Aktualności

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego więcej»

Decyzja Starosty buskiego z dnia 18 listopada 2019 roku

2019-11-22 12:30:17 Aktualności

Orzekam uznać działki gruntu położone w obrębie Błotnowola o łącznej powierzchni 1,93 ha za mienie gromadzkie. więcej»

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Nowy Korczyn z dnia 15 listopada 2019r.

2019-11-15 11:40:44 Aktualności

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach więcej»

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Nowy Korczyn z dnia 13 listopada 2019r.

2019-11-13 13:58:31 Aktualności

o wszczęciu postępowania oraz możliwości wglądu do akt w sprawie zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
więcej»

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Nowy Korczyn z dnia 7 listopada 2019r.

2019-11-08 11:10:02 Aktualności

o wszczęciu postępowania oraz możliwości wglądu do akt w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego więcej»

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Nowy Korczyn z dnia 5 listopada 2019r.

2019-11-07 09:39:13 Aktualności

o wszczęciu postępowania oraz możliwości wglądu do akt w sprawie zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego więcej»

Zawiadomienie - obwieszczenie

2019-10-24 12:35:28 Aktualności

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach więcej»

Obwieszczenie Marszałka Województwa Świętokrzyskiego

2019-10-18 09:48:52 Aktualności

Zawiadamiam o sporządzeniu projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie podziału województwa świętokrzyskiego na obwody łowieckie oraz zaliczenia obwodów łowieckich do kategorii oraz wyłożeniu jej do publicznego wglądu więcej»

zapytanie ofertowe

2019-10-11 16:34:17 Aktualności

na wykonanie prac remontowych mogiły żołnierskiej na cmentarzu w Nowym Korczynie więcej»