Ogłoszenie

2011-04-15 09:31:50 Aktualności

O wykazie nieruchomości przeznaczonejdo wydzierżawienia
więcej»

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na okres do trzech lat

2011-04-15 09:29:54 Aktualności

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997r.o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: z 2010r. Dz.U.Nr 102 poz.651 z późniejszymi zmianami) Wójt Gminy w Nowym Korczynie obwieszcza, że przeznacza do wydzierżawienia następującą nieruchomość : więcej»

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W ZAKŁADZIE GOSPODARKI KOMUNALNEJ W NOWYM KORCZYNIE

2011-04-01 19:48:48 Ogłoszenia o naborze

Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Nowym Korczynie Ogłasza Nabór na Wolne Stanowisko Urzędnicze: Główny Księgowy Zakładu więcej»

Obwieszczenie

2011-04-01 13:35:01 Aktualności

Wójta Gminy Nowy Korczyn z dnia 30.03.2011r.o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego więcej»

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY NOWY KORCZYN, PRZEZNACZONYCH DO W DZIERŻAWĘ NA OKRES DO TRZECH LAT

2011-03-25 14:00:47 Aktualności

Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2010r. Nr 102 poz. 651 z późn. zm.) Wójt Gminy Nowy Korczyn podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do oddania w dzierżawę na okres do dnia 31.12.2012r. więcej»

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY NOWY KORCZYN, PRZEZNACZONA DO SPRZEDAŻY W DRODZE PRZETARGU

2011-03-25 13:53:09 Aktualności

Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2010r. Nr 102 poz. 651 z późn. zm.) Wójt Gminy Nowy Korczyn podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do sprzedaży nieruchomość komunalną: więcej»

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W ZAKŁADZIE GOSPODARKI KOMUNALNEJ W NOWYM KORCZYNIE

2011-03-17 22:28:25 Ogłoszenia o naborze

Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Nowym Korczynie Ogłasza Nabór na Wolne Stanowisko Urzędnicze: Główny Księgowy Zakładu

więcej»

OGŁOSZENIE O WYNIKU

2011-03-07 10:11:29 Aktualności

Ogłoszenie o wyniku postępowania ofertowego dotyczącego wykonania: Budowa przyłącza wodociągowego w miejscowości Ucisków, gmina Nowy Korczyn. więcej»

WYKAZ - Nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

2011-03-01 10:08:23 Aktualności

Nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na okres do trzech lat więcej»

ZAPROSZENIE

2011-02-18 12:43:24 Aktualności

Gmina Nowy Korczyn Ul. Krakowska 1 28 – 136 Nowy Korczyn ogłasza zamiar udzielenia zamówienia na: Budowa przyłącza wodociągowego w miejscowości Ucisków, gmina Nowy Korczyn więcej»