Przetarg na sprzedaż drewna na pniu

2015-02-27 23:15:48 Aktualności

Wójt Gminy Nowy Korczyn ogłasza przetarg pisemny ofertowy na sprzedaż drewna na pniu więcej»

Ogłoszenie o konkursie

2015-02-23 22:21:21 Aktualności

Wójt Gminy Nowy Korczyn ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie w 2015 roku zadania publicznego zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

więcej»

ZARZĄDZENIE Nr 7/2015

2015-02-19 08:46:55 Aktualności

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazumnieruchomości położonych w Nowym Korczynie przeznaczonych do dzierżawy w drodze przetargu.

więcej»

OBWIESZCZENIE ZITŚ.6722.3.2014.2015

2015-02-13 14:00:56 Aktualności

Wójt Gminy w Nowym Korczynie wydał postanowienie znak: ZITŚ.6722.3.2014.2015r. zawieszające postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do czasu przedłożenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, polegającego na budowie „Obwodnicy miejscowości Nowy Korczyn – Borusowa w ramach zadania rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 973 na odcinku Busko-Zdrój – Nowy Korczyn – Borusowa wraz z budową przeprawy mostowej na rzece Nidzie oraz rzece Wiśle” więcej»

OBWIESZCZENIE ZITŚ.6722.3.2014.2015

2015-02-11 14:36:48 Aktualności

Wójt Gminy w Nowym Korczynie wydał postanowienie znak: ZITŚ.6722.3.2014.2015r. o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz obowiązku sporządzenia raportu dla przedsięwzięcia polegającego na budowie „Obwodnicy miejscowości Nowy Korczyn – Borusowa w ramach zadania rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 973 na odcinku Busko-Zdrój – Nowy Korczyn – Borusowa wraz z budową przeprawy mostowej na rzece Nidzie oraz rzece Wiśle” więcej»

ZAPYTANIE OFERTOWE ZOZ II

2015-02-05 12:35:30 Aktualności

Rozbudowa budynku Ośrodka Zdrowia o pomieszczenie techniczne mające związek funkcjonalny z obsługą komunikacyjną budynku (winda) więcej»

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

2015-01-29 12:19:09 Aktualności

Przedmiotem zbycia jest samochód ciężarowy marki Star 200 stanowiący mienie Gminy Nowy Korczyn

więcej»

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE ZTŚ.6220.2.2014.2015

2015-01-27 14:23:49 Aktualności

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach więcej»

Ogłoszenie o konkursie

2015-01-22 09:54:24 Aktualności

na powierzenie wykonywania realizacji zadania publicznego w zakresie: UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ W GMINIE NOWY KORCZYN W ROKU 2015 więcej»

ZAPYTANIE OFERTOWE ZOZ

2015-01-19 18:32:51 Aktualności

Rozbudowa budynku Ośrodka Zdrowia o pomieszczenie techniczne mające związek funkcjonalny z obsługą komunikacyjną budynku (winda) więcej»