Obwieszczenie Wójta Gminy Nowy Korczyn

2016-07-19 23:23:16 Aktualności

O możliwości realizacjj przedsięwzięcia pn. „Obwodnica miejscowości Nowy Korczyn – Borusowa w ramach zadania rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 973 na odcinku Busko-Zdrój – Nowy Korczyn – Borusowa wraz z budową przeprawy mostowej na rzece Nidzie oraz rzece Wiśle” w innym wariancie niż proponowany przez wnioskodawcę. więcej»

Obwieszczenie

2016-07-06 14:09:19 Aktualności

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach więcej»

Zawiadomienie -Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

2016-07-05 11:35:19 Aktualności

Na wniosek P. Grzegorza Knapa zam. 34-471 Rogoźnik 53c zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie elektrowni fotowoltaicznej o łącznej mocy do ok. 1 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Grotniki Małe gm. Nowy Korczyn, powiat buski" więcej»

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Nowy Korczyn z dnia 4 lipca 2016r.

2016-07-04 14:12:50 Aktualności

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego więcej»

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Nowy Korczyn z dnia 1 lipca 2016r.

2016-07-01 11:24:19 Aktualności

o wszczęciu postępowania oraz możliwości wglądu do akt w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego więcej»

Obwieszczenie

2016-06-09 10:28:29 Aktualności

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kielcach zawiadamia strony postępowania że dnia 07.06.2016 r. wydana zostałą decyzja, którą po rozpoznaniu odwołań wniesionych przez: mieszkańców gminy Gręboszów w województwie małopolskim oraz organizacji i stowarzyszeń ekologicznych od decyzji Wójta Gminy Nowy Korczyn z dnia 11.03.2016 r., którą ustalono środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia pn. „Obwodnica miejscowości Nowy Korczyn – Borusowa w ramach zadania rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 973 na odcinku Busko-Zdrój – Nowy Korczyn – Borusowa wraz z budową przeprawy mostowej na rzece Nidzie oraz rzece Wiśle” - w wariancie 3 - preferowanym Kolegium uchyliło w całości i sprawę przekazało do ponownego rozpoznania przez organ I instancji. więcej»

Zapytanie ofertowe

2016-06-08 14:49:05 Aktualności

Opracowanie dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Górnowola wraz z przebudową oczyszczalni ścieków w Grotnikach Dużych”. więcej»

Obwieszczenie Wójta Gminy Nowy Korczyn

2016-06-07 16:14:02 Aktualności

o wszczęciu postępowania oraz możliwości wglądu do akt w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego więcej»

Obwieszczenie

2016-06-06 14:23:39 Aktualności

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kielcach zawiadamia strony postępowania że w dniu 24.05.2016 r. wydało postanowienie, którym dopuszczono Towarzystwo na rzecz Ziemi z siedzibą w Oświęcimiu do udziału, na prawach strony w postępowaniu odwoławczym dotyczącym decyzji Wójta Nowy Korczyn z dnia 11.03.2016 r., którą ustalono środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia pn. „Obwodnica miejscowości Nowy Korczyn – Borusowa w ramach zadania rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 973 na odcinku Busko-Zdrój – Nowy Korczyn – Borusowa wraz z budową przeprawy mostowej na rzece Nidzie oraz rzece Wiśle” - w wariancie 3 - preferowanym więcej»

Zapytanie ofertowe

2016-06-03 13:57:49 Aktualności

Gmina Nowy Korczyn zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na:
„Opracowanie dokumentacji projektowej infrastruktury sportowej przy szkołach na terenie Gminy Nowy Korczyn”. więcej»