Archiwum stron

Lista archiwalnych wersji stron

Data archiwizowaniaTytuł
2023-11-23 14:45:43Rejestry, ewidencje, archiwa, sprawozdania
2023-05-25 13:44:56Rok 2022
2023-05-05 11:19:39Nieodpłatna pomoc prawna
2023-04-27 13:34:13Rejestry, ewidencje, archiwa, sprawozdania
2023-04-27 13:09:29Rejestry, ewidencje, archiwa, sprawozdania
2023-04-27 13:08:44Rejestry, ewidencje, archiwa, sprawozdania
2023-03-08 14:13:38Wniosek o ustalenie warunków zabudowy
2023-03-02 10:22:34Rejestry, ewidencje, archiwa, sprawozdania
2023-03-02 10:21:04Rejestr wydanych zezwoleń na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
2023-03-02 10:15:58Rejestry, ewidencje, archiwa, sprawozdania
2023-03-02 10:12:23Rejestry, ewidencje, archiwa, sprawozdania
2023-03-02 10:08:40Rejestry, ewidencje, archiwa, sprawozdania
2023-03-02 10:03:36Rejestr wydanych zezwoleń na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
2023-03-02 10:02:36Rejestry, ewidencje, archiwa, sprawozdania
2023-02-20 10:22:31Rejestr działalności regulowanej
2023-02-17 08:46:58Rejestry, ewidencje, archiwa, sprawozdania
2023-01-23 10:25:55URM_Rok 2023
2023-01-17 09:21:33Nieodpłatna pomoc prawna
2022-12-28 13:59:18Biblioteka Centrum Kultury w Nowym Korczynie
2022-12-28 13:59:08Kultura
2022-12-28 13:51:22Kultura
2022-12-28 13:48:20Biblioteka Centrum Kultury w Nowym Korczynie
2022-12-28 13:45:52Biblioteka Centrum Kultury w Nowym Korczynie
2022-12-28 13:32:10Kultura
2022-12-28 13:30:39Kultura
2022-12-14 07:30:52Zespół Szkolno - Przedszkolny w Nowym Korczynie
2022-09-20 13:04:28za rok 2022
2022-09-20 12:52:40IV kwartał 2021
2022-09-20 12:36:41IV kwartał 2021
2022-09-20 12:28:45IV kwartał 2021
2022-08-05 10:29:19Rok 2021
2022-08-05 10:20:21Rok 2021
2022-06-15 12:29:08Nieodpłatna pomoc prawna
2022-05-13 12:50:28Rok_2021
2022-05-13 12:49:22Rok_2021
2022-05-13 12:47:54Rok_2021
2022-04-27 09:25:08Miejsko Gminnny Ośrodek Pomocy Społecznej
2022-04-13 09:29:19ZB 2021
2022-03-28 13:22:24Rejestr instytucji kultury
2022-01-31 11:15:09Urzad Stanu Cywilnego