Archiwum przetargów

Opublikowany: 2022-12-16 16:56:03
Wygasł: 2023-01-29

Modernizacja infrastruktury kulturalnej na terenie Gminy Nowy Korczyn

Opublikowany: 2022-09-22 21:10:04
Wygasł: 2022-11-17

Świadczenie usług w zakresie odbioru oraz transportu stałych odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Nowy Korczyn oraz z PSZOK w Grotnikach Dużych.

Opublikowany: 2022-05-12 14:26:28
Wygasł: 2022-06-01

Rewitalizacja miejscowości gminnej Nowy Korczyn- etap II – wykonie chodnika i utwardzenie placu

Opublikowany: 2022-04-27 09:52:17
Wygasł: 2022-06-27

Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowy Korczyn wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Grotnikach Dużych

Opublikowany: 2022-03-03 15:04:31
Wygasł: 2022-03-29

Sukcesywna dostawa produktów spożywczych do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowym Korczyni

Opublikowany: 2022-03-02 14:50:08
Wygasł: 2022-03-29

Utwardzanie nawierzchni bazy gospodarki komunalnej w Nowym Korczynie”

Opublikowany: 2022-01-28 14:58:39
Wygasł: 2022-02-13

Sukcesywna dostawa produktów spożywczych do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowym Korczynie

Opublikowany: 2021-12-01 15:54:21
Wygasł: 2021-12-19

Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr 109 obręb Kawęczyn od km 0+000 do km 0+325 dł. 325 mb

Opublikowany: 2021-11-25 14:21:48
Wygasł: 2021-12-12

Sukcesywna dostawa produktów spożywczych do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowym Korczynie

Opublikowany: 2021-11-08 21:04:59
Wygasł: 2021-11-28

Rewitalizacja miejscowości gminnej Nowy Korczyn- etap II - Roboty budowlane związane z zabezpieczeniem ruin synagogi w Nowym Korczynie

Opublikowany: 2021-11-08 21:05:04
Wygasł: 2021-11-23

Przebudowa dróg na terenie Gminy Nowy Korczyn

Opublikowany: 2021-10-18 14:32:37
Wygasł: 2021-11-04

Rewitalizacja miejscowości gminnej Nowy Korczyn- etap II - Roboty budowlane związane z zabezpieczeniem ruin synagogi w Nowym Korczynie

Opublikowany: 2021-07-12 07:41:17
Wygasł: 2021-08-16

Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do placówek szkolnych na terenie Gminy Nowy Korczyn w roku szkolnym 2021/2022 oraz w roku szkolnym 2022/2023

Opublikowany: 2021-05-21 14:46:19
Wygasł: 2021-07-01

Uzupełnienie elementów placu zabaw przy Przedszkolu w Nowym Korczynie

Opublikowany: 2021-04-30 14:03:09
Wygasł: 2021-06-09

Rewitalizacja miejscowości gminnej Nowy Korczyn- etap II - Roboty budowlane związane z zabezpieczeniem ruin synagogi w Nowym Korczynie

Opublikowany: 2021-04-12 13:20:30
Wygasł: 2021-05-13

Dostawa pomocy, sprzętu i wyposażenia do szkół podstawowych w ramach projektu pn. „Kompleksowa poprawa bazy dydaktycznej i sportowej w placówkach oświatowych na terenie Gminy Nowy Korczyn - etap II”

Opublikowany: 2021-03-25 21:29:22
Wygasł: 2021-04-29

Rewitalizacja miejscowości gminnej Nowy Korczyn- etap II w ramach Działania 6.5 ,,Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020.

Opublikowany: 2021-02-24 15:17:05
Wygasł: 2021-03-22

Kompleksowa poprawa bazy dydaktycznej i sportowej w placówkach oświatowych na terenie Gminy Nowy Korczyn - etap II

Opublikowany: 2020-11-27 16:39:04
Wygasł: 2020-12-28

Dostawa produktów żywnościowych

Opublikowany: 2020-08-19 12:46:07
Wygasł: 2020-09-16

Odbiór i transport odpadów komunalnych na terenie Gminy Nowy Korczyn


znalezionych: 212 na 11 stronach
<<< poprzednia -   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11   - następna >>>