Archiwum przetargów

Opublikowany: 2014-03-18 16:15:33
Wygasł: 2014-04-02

Przebudowa drogi gminnej Podraje -Łęka nr 353018T od km 0+000 do km 0+ 685.

Opublikowany: 2014-03-18 16:08:25
Wygasł: 2014-04-02

Przebudowa drogi gminnej Brzostków - Wełnin nr 353041T od km 0+000 do km 0+ 670.

Opublikowany: 2014-02-21 13:50:46
Wygasł: 2014-03-10

Budowa placów zabaw w miejscowościach: Ostrowce, Górnowola, Badrzychowice ..

Opublikowany: 2014-02-10 10:28:23
Wygasł: 2014-02-18

Zakup i dostawa materiałów kamiennych do bieżącego utrzymania i remontu dróg na terenie gminy Nowy Korczyn.

Opublikowany: 2014-02-07 13:13:01
Wygasł: 2014-02-18

Dostawa paliw płynnych na potrzeby Gminy Nowy Korczyn na lata 2014-2015.

Opublikowany: 2014-02-05 14:53:46
Wygasł: 2014-02-20

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Nowy Korczyn - ETAP II oraz dostawa zestawu asenizacyjnego.

Opublikowany: 2013-10-01 22:17:36
Wygasł: 2013-10-16

Przebudowa części pomieszczeń budynku szkoły dla potrzeb Świetlicy Środowiskowej w Brzostkowie.

Opublikowany: 2013-09-19 20:05:27
Wygasł: 2013-09-27

Kompleksowa usługa edukacyjna obejmująca prowadzenie zajęć w ramach projektów POKL pt. Nowoczesne Gimnazjum w Nowym Korczynie - rozwój kompetencji kluczowych uczniów.

Opublikowany: 2013-09-19 17:54:23
Wygasł: 2013-09-27

Świadczenie usługi restauracyjnej polegającej na przygotowaniu i dostarczeniu i wydaniu posiłków w ramach Projektu Nowoczesne Gimnazjum w Nowym Korczynie - rozwój kompetencji kluczowych uczniów.

Opublikowany: 2013-09-16 18:00:47
Wygasł: 2013-10-01

Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowo-grawitacyjnej wraz z przyłączami do budynków, budowa przepompowni wraz z zasilaniem energetycznym oraz rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków wraz infrastrukturą towarzyszącą.

Opublikowany: 2013-08-21 14:49:43
Wygasł: 2013-08-29

Dostawa mięsa i wyrobów wędliniarskich, owoców i warzyw oraz artykułów spożywczych do magazynu żywnościowego Szkoły Podstawowej w Nowym Korczynie.

Opublikowany: 2013-06-27 07:17:25
Wygasł: 2013-07-12

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Nowy Korczyn.

Opublikowany: 2013-05-27 17:55:06
Wygasł: 2013-06-04

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Nowy Korczyn.

Opublikowany: 2013-05-23 15:07:12
Wygasł: 2013-06-07

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Badrzychowice, od drogi gminnej (Rzegocin - Badrzychowice- Strożyska) do lasu, od km 0+000 do km 0+500 dł.500 mb.

Opublikowany: 2013-05-23 15:01:28
Wygasł: 2013-06-07

Przebudowa drogi gminnej Nr 353007T Rzegocin - Badrzychowice - Strożyska od km 3+050 do km 4+110.

Opublikowany: 2013-05-18 00:31:23
Wygasł: 2013-05-28

Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dowożonych do placówek szkolnych na terenie gminy Nowy Korczyn w roku szkolnym 2013/2014, 2014/2015.

Opublikowany: 2013-05-18 00:16:41
Wygasł: 2013-06-03

Remont drogi gminnej Piasek Wielki - Baranów nr 353020T. od km 0+182 do km 0+600.

Opublikowany: 2013-03-15 21:44:44
Wygasł: 2013-04-02

Remont drogi gminnej Podraje do wału rz. Nida nr 353037T. od km 0+350 do km 0+650.

Opublikowany: 2013-03-15 21:44:41
Wygasł: 2013-04-02

Remont drogi gminnej Piasek Wielki - Równiny nr 353021T. od km 0+300 do km 0+650.

Opublikowany: 2013-03-15 21:44:38
Wygasł: 2013-04-02

Remont drogi gminnej Nr 353044T Badrzychowice - Górki od km 1+500 do km 2+800 długości 1300 mb..


znalezionych: 212 na 11 stronach
<<< poprzednia -   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11   - następna >>>