Archiwum przetargów

Opublikowany: 2015-03-09 14:39:03
Wygasł: 2015-03-25

Przebudowa mostu na działkach Nr 46, 406(dr), 103(dr) w m. Czarkowy w ciągu drogi gminnej Nr 353070T w km 1+856..

Opublikowany: 2015-03-09 14:32:21
Wygasł: 2015-03-25

Przebudowa mostu na działkach Nr 46, 481(dr), 249(dr) w m. Czarkowy w ciągu drogi gminnej Nr 353070T w km 0+222..

Opublikowany: 2015-01-27 16:29:36
Wygasł: 2015-02-11

Zakup i dostawa używanej koparki gąsienicowej dla potrzeb Urzędu Gminy w Nowym Korczynie..

Opublikowany: 2015-01-27 16:23:36
Wygasł: 2015-02-12

Remont i wyposażenie świetlic wiejskich na terenie Gminy Nowy Korczyn..

Opublikowany: 2014-12-05 20:35:08
Wygasł: 2014-12-15

Zaciągnięcie w 2014 r. kredytu długoterminowego w kwocie 1.320.518,54 PLN z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetowego w 2014 roku.

Opublikowany: 2014-10-27 17:07:22
Wygasł: 2014-11-12

Przebudowa drogi gminnej nr 353072T Czarkowy rz. Nida od km 0+000 do km 0+535.

Opublikowany: 2014-10-27 16:55:33
Wygasł: 2014-11-12

Przebudowa drogi gminnej Borowiny Podłużne - Borowiny Poprzeczne nr 353013T od km 0+000 do km 1+100.

Opublikowany: 2014-10-17 14:44:49
Wygasł: 2014-11-07

Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Nowy Korczyn.

Opublikowany: 2014-09-23 15:01:40
Wygasł: 2014-10-08

Przebudowa drogi gminnej Winiary-Czarkowy nr 353049T. od km 3+400 do km 3+710 i od km 4+740 do km 5+600.

Opublikowany: 2014-08-22 19:27:01
Wygasł: 2014-09-08

Przebudowa drogi gminnej nr 353070T Żukowice most - Czarkowy most od km 0+220 do km 0+ 820.

Opublikowany: 2014-04-09 13:59:47
Wygasł: 2014-04-24

Budowa placów zabaw dla dzieci wraz z wyposażeniem w Gminie Nowy Korczyn.

Opublikowany: 2014-03-31 15:48:55
Wygasł: 2014-04-15

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Województwa Świętokrzyskiego.

Opublikowany: 2014-03-21 15:17:41
Wygasł: 2014-04-07

Budowa placów zabaw dla dzieci wraz z wyposażeniem w Gminie Nowy Korczyn.

Opublikowany: 2014-03-18 16:43:42
Wygasł: 2014-04-02

Przebudowa drogi gminnej Strożyska - Wesoła nr 353010T od km 1+710 do km 2+140.

Opublikowany: 2014-03-18 16:15:33
Wygasł: 2014-04-02

Przebudowa drogi gminnej Podraje -Łęka nr 353018T od km 0+000 do km 0+ 685.

Opublikowany: 2014-03-18 16:08:25
Wygasł: 2014-04-02

Przebudowa drogi gminnej Brzostków - Wełnin nr 353041T od km 0+000 do km 0+ 670.

Opublikowany: 2014-02-21 13:50:46
Wygasł: 2014-03-10

Budowa placów zabaw w miejscowościach: Ostrowce, Górnowola, Badrzychowice ..

Opublikowany: 2014-02-10 10:28:23
Wygasł: 2014-02-18

Zakup i dostawa materiałów kamiennych do bieżącego utrzymania i remontu dróg na terenie gminy Nowy Korczyn.

Opublikowany: 2014-02-07 13:13:01
Wygasł: 2014-02-18

Dostawa paliw płynnych na potrzeby Gminy Nowy Korczyn na lata 2014-2015.

Opublikowany: 2014-02-05 14:53:46
Wygasł: 2014-02-20

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Nowy Korczyn - ETAP II oraz dostawa zestawu asenizacyjnego.


znalezionych: 226 na 12 stronach
<<< poprzednia -   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11   - następna >>>