Archiwum przetargów

Opublikowany: 2023-12-14 15:19:27
Wygasł: 2024-04-29

Budowa placu zabaw na potrzeby funkcjonowania Klubu Dziecięcego w Brzostkowie

Opublikowany: 2023-12-04 10:41:44
Wygasł: 2024-04-29

Remont i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Nowym Korczynie

Opublikowany: 2023-11-29 18:10:46
Wygasł: 2024-04-29

Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Ostrowce, gmina Nowy Korczyn

Opublikowany: 2023-10-02 13:09:13
Wygasł: 2023-12-29

Dostosowanie pomieszczeń remizy OSP na potrzeby tworzenia miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Gminie Nowy Korczyn

Opublikowany: 2023-08-29 07:48:33
Wygasł: 2023-12-29

Świadczenie usług w zakresie odbioru oraz transportu stałych odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Nowy Korczyn oraz z PSZOK w Grotnikach Dużych

Opublikowany: 2023-06-07 23:05:08
Wygasł: 2023-11-29

Zakup i dostawa sprzętu IT w ramach projektu „Cyfrowa Gmina

Opublikowany: 2023-05-25 00:20:29
Wygasł: 2023-11-29

Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do placówek szkolnych na terenie Gminy Nowy Korczyn w roku szkolnym 2023/2024 oraz w roku szkolnym 2024/2025

Opublikowany: 2023-05-02 14:41:50
Wygasł: 2023-12-29

Zakup, dostawa sprzętu IT oraz usługi szkolenia wykonywane w ramach projektu „Cyfrowa Gmina

Opublikowany: 2023-04-27 10:31:43
Wygasł: 2023-12-29

Przebudowa dróg w miejscowości Sępichów, Winiary Wiślickie, Ostrowce oraz remont drogi gminnej nr 353045T Kawęczyn-Górnowola na terenie gminy Nowy Korczyn

Opublikowany: 2023-04-27 07:55:06
Wygasł: 2023-12-29

Remont i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Nowym Korczynie

Opublikowany: 2023-03-09 15:40:42
Wygasł: 2023-11-29

Remont i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Nowym Korczynie

Opublikowany: 2023-02-23 08:57:05
Wygasł: 2023-10-29

Poprawa bezpieczeństwa w infrastrukturze drogowej na terenie Gminy Nowy Korczyn

Opublikowany: 2023-02-16 14:43:21
Wygasł: 2023-10-29

Ogłoszenie o zamówieniu Roboty budowlane Modernizacja infrastruktury kulturalnej na terenie Gminy Nowy Korczyn

Opublikowany: 2022-12-16 16:56:03
Wygasł: 2023-01-29

Modernizacja infrastruktury kulturalnej na terenie Gminy Nowy Korczyn

Opublikowany: 2022-11-08 12:57:22
Wygasł: 2023-10-29

Remont drogi gminnej nr 353009T Harmoniny - Ucisków - Przymiarki od km 0+000 do km 0+788 dł. 788 mb.

Opublikowany: 2022-09-22 21:10:04
Wygasł: 2022-11-17

Świadczenie usług w zakresie odbioru oraz transportu stałych odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Nowy Korczyn oraz z PSZOK w Grotnikach Dużych.

Opublikowany: 2022-05-12 14:26:28
Wygasł: 2022-06-01

Rewitalizacja miejscowości gminnej Nowy Korczyn- etap II – wykonie chodnika i utwardzenie placu

Opublikowany: 2022-04-27 09:52:17
Wygasł: 2022-06-27

Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowy Korczyn wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Grotnikach Dużych

Opublikowany: 2022-03-03 15:04:31
Wygasł: 2022-03-29

Sukcesywna dostawa produktów spożywczych do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowym Korczyni

Opublikowany: 2022-03-02 14:50:08
Wygasł: 2022-03-29

Utwardzanie nawierzchni bazy gospodarki komunalnej w Nowym Korczynie”


znalezionych: 226 na 12 stronach
<<< poprzednia -   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11   - następna >>>