Wersja do druku

Zamawiający:

Gmina Nowy Korczyn

Adres:
Krakowska 1
28-136 Nowy Korczyn

Kontakt:
tel. 041 23 45 432, fax. 041 23 45 401
E-mail:inwestycje@nowykorczyn.pl
Strona www: www.nowykorczyn.pl

Numer ID: 230

Data publikacji:
2022-09-22 21:02:58

Przedmiot: Świadczenie usług w zakresie odbioru oraz transportu stałych odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i
niezamieszkałych z terenu Gminy Nowy Korczyn oraz z PSZOK w Grotnikach Dużych.

Treść przetargu:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie odbioru oraz transportu, stałych odpadów komunalnych z
nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Nowy Korczyn, a także z Punktu Selektywnej Zbiórki
Odpadów Komunalnych umiejscowionym w Grotnikach Dużych, zapewnienie właścicielom nieruchomości worków na
odpady komunalne zbierane selektywnie (papier, tworzywa sztuczne, szkło i bioodpady) oraz przygotowanie i dostarczenie
do mieszkańców ,,Harmonogramów wywozu odpadów", wykonywanie sprawozdawczości – raporty miesięczne.
Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (dalej SOPZ) stanowi załącznik nr 8 do SWZ.

Załączone pliki
ogloszenie_230.pdfogłoszenie (ogloszenie_230.pdf - 151.946 KB)
Data publikacji: 2022-09-22 21:06:44 Redaktor: Administrator
siwz_230.docSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (siwz_230.doc - 288.256 KB)
Data publikacji: 2022-09-22 21:11:32 Redaktor: Administrator
zal_230.zipzałączniki do siwz (zal_230.zip - 229.668 KB)
Data publikacji: 2022-09-22 21:11:57 Redaktor: Administrator
ogl_zm_230.pdfOgłoszenie o zmianie ogłoszenia (ogl_zm_230.pdf - 231.087 KB)
Data publikacji: 2022-09-30 18:52:41 Redaktor: Administrator
info1_wyk_230.pdfInformacja nr 1 dla wykonawców (info1_wyk_230.pdf - 87.827 KB)
Data publikacji: 2022-09-30 18:53:43 Redaktor: Administrator
Info_230.docInformacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia (Info_230.doc - 36.352 KB)
Data publikacji: 2022-10-10 10:55:08 Redaktor: Administrator
informacja_otw_230.docxInformacja z otwarcia ofert (informacja_otw_230.docx - 21.347 KB)
Data publikacji: 2022-10-10 20:06:45 Redaktor: Administrator

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 812
Wprowadził do systemu: Administrator, data: 2022-09-22 21:02:58
Opublikował: Administrator, data publikacji: 2022-09-22 21:10:04
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu