Wersja do druku

Zamawiający:

Gmina Nowy Korczyn

Adres:
Krakowska 1
28-136 Nowy Korczyn

Kontakt:
tel. 041 2345 432, fax. 041 2345 401
E-mail:inwestycje@nowykorczyn.pl
Strona www: www.nowykorczyn.pl

Numer ID: 226

Data publikacji:
2022-03-02 14:46:18

Przedmiot: Utwardzanie nawierzchni bazy gospodarki komunalnej w Nowym Korczynie”

Treść przetargu:
Przedmiotem zamówienia jest utwardzanie nawierzchni bazy Zakładu Gospodarki Komunalnej w Nowym Korczynie:
Stan istniejący. Na działkach nr 86/8 i 828, położonych w Grotnikach Dużych, Gmina Nowy Korczyn znajduje się baza
Zakładu Gospodarki Komunalnej w Nowym Korczynie a na niej budynek administracyjny, budynki gospodarcze, plac
manewrowy oraz tereny zielone. Powierzchnia działki nr 86/8 wynosi 1360 m2 a powierzchnia działki nr 828 wynosi 2800
m2. Razem 4136 m2.
Przedmiotem zamówienia jest utwardzenie istniejącego placu manewrowego kostką brukową betonową gr. 8,00 cm z
nadaniem właściwego wyprofilowania i spadków, umożliwiających swobodne powierzchniowe odprowadzenie wód
opadowych do przydrożnego rowu, położonego w pasie drogi gminnej (dz. nr 169). Przedmiotowe utwardzanie kostką
brukową będzie miało powierzchnię 1664 m2.
UWAGA:
Przedmiot zamówienia nie obejmuje ujętego w dokumentacji projektowej posadowienia w sposób nietrwale związany z
gruntem 2 szt. namiotów magazynowych o wymiarach 8 x 14 x 4 m każdy.
Ponadto Zamawiający zapewnia kruszywo (o frakcji 0-31mm, 0-63mm), kostkę brukową oraz krawężniki. Tych materiałów
nie należy uwzględniać w cenie oferty.

Załączone pliki
ogl_226.pdfOgłoszenie o przetargu (ogl_226.pdf - 141.254 KB)
Data publikacji: 2022-03-02 14:47:09 Redaktor: Administrator
siwz_226.docSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (siwz_226.doc - 284.16 KB)
Data publikacji: 2022-03-02 14:47:34 Redaktor: Administrator
zalaczniki_226.zipZałączniki do SIWZ (zalaczniki_226.zip - 207.174 KB)
Data publikacji: 2022-03-02 14:48:08 Redaktor: Administrator
dokumentacjatech_226.zipDokumentacja techniczna (dokumentacjatech_226.zip - 1765.976 KB)
Data publikacji: 2022-03-02 14:48:53 Redaktor: Administrator
info1_dla_w_226.docxInformacja dla Wykonawców nr 1 (info1_dla_w_226.docx - 33.097 KB)
Data publikacji: 2022-03-07 14:53:30 Redaktor: Administrator
ogl_zm_226.pdfOgłoszenie o zmianie ogłoszenia (ogl_zm_226.pdf - 41.134 KB)
Data publikacji: 2022-03-07 14:54:05 Redaktor: Administrator
zal_po_zm.docZałącznik nr 1 po zmianie (zal_po_zm.doc - 97.28 KB)
Data publikacji: 2022-03-07 14:55:28 Redaktor: Administrator
inf_kw_226.docInformacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (inf_kw_226.doc - 38.912 KB)
Data publikacji: 2022-03-18 10:44:48 Redaktor: Administrator
zestawienie_226.pdfZbiorcze zestawienie ofert (zestawienie_226.pdf - 42.58 KB)
Data publikacji: 2022-03-18 17:27:34 Redaktor: Administrator
wynik_226.pdfInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (wynik_226.pdf - 83.136 KB)
Data publikacji: 2022-03-30 13:55:32 Redaktor: Administrator

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 849
Wprowadził do systemu: Administrator, data: 2022-03-02 14:46:18
Opublikował: Administrator, data publikacji: 2022-03-02 14:50:08
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu