Wersja do druku

Zamawiający:

Gmina Nowy Korczyn

Adres:
Krakowska 1
28-136 Nowy Korczyn

Kontakt:
tel. 041 2345 432, fax. 041 2345 401
E-mail:inwestycje@nowykorczyn.pl
Strona www: www.nowykorczyn.pl

Numer ID: 224

Data publikacji:
2021-12-01 15:51:17

Przedmiot: Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr 109 obręb Kawęczyn od km 0+000 do km 0+325 dł. 325 mb

Treść przetargu:
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane, polegające na przebudowie drogi
wewnętrznej, zlokalizowanej na terenie gminy Nowy Korczyn (działka nr 109, obręb Kawęczyn).
Stan istniejący:
Droga wewnętrzna na odcinku przewidzianym do przebudowy znajduje się w województwie
świętokrzyskim, powiecie buskim, gminie Nowy Korczyn. Droga zaczyna się od drogi powiatowej
0127T Ostrowce – Kawęczyn. Kończy w km 0+325. Początek w km 0+000 i koniec drogi w km
0+325 zaznaczono na mapie. Istniejąca nawierzchnia tłuczniowa w stanie złym. Istniejący w km
0+227 przepust O 80 do przebudowy.
Stan projektowany:
– Klasa drogi D
– Droga jednojezdniowa, dwukierunkowa
– Prędkość projektowa Vp=50km/h
– Kategoria obciążenia ruchem KR1
– Szerokość jezdni 3.5m
– Nawierzchnia jezdni bitumiczna
– Szerokość poboczy 0.75m
– Nawierzchnia poboczy utwardzone kruszywem 0 ÷ 31,5 gr. 10cm
Zaprojektowano następującą konstrukcję nawierzchni:
– warstwa ścieralna: AC 11 S z betonu asfaltowego gr. 4cm
– warstwa wyrównawcza: AC 11 W z betonu asfaltowego w ilości
75kg/m.

Załączone pliki
ogl_224.pdfogłoszenie o zamówieniu (ogl_224.pdf - 145.303 KB)
Data publikacji: 2021-12-01 15:52:52 Redaktor: Administrator
siwz_224.docSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (siwz_224.doc - 304.64 KB)
Data publikacji: 2021-12-01 15:53:09 Redaktor: Administrator
zal_224.zipzałączniki do siwz (zal_224.zip - 205.537 KB)
Data publikacji: 2021-12-01 15:53:24 Redaktor: Administrator
zal_do_przet_224.zipzałączniki do przetargu (zal_do_przet_224.zip - 4107.301 KB)
Data publikacji: 2021-12-01 15:54:03 Redaktor: Administrator
info_kw_224.pdfInformacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (info_kw_224.pdf - 38.692 KB)
Data publikacji: 2021-12-16 10:51:11 Redaktor: Administrator
zbiorcze_zest_224.pdfZbiorcze zestawienie ofert (zbiorcze_zest_224.pdf - 34.988 KB)
Data publikacji: 2021-12-16 13:29:47 Redaktor: Administrator
wynik_224.pdfInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (wynik_224.pdf - 59.341 KB)
Data publikacji: 2021-12-20 11:14:55 Redaktor: Administrator

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 548
Wprowadził do systemu: Administrator, data: 2021-12-01 15:51:17
Opublikował: Administrator, data publikacji: 2021-12-01 15:54:21
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu