Archiwum przetargów

Opublikowany: 2012-11-23 14:18:13
Wygasł: 2012-12-10

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej o szczególnym znaczeniu dla mieszkańców miejscowości Nowy Korczyn, poprzez organizację palcu zabaw, ciągów komunikacyjnych, utwardzenie terenu wraz z ogrodzeniem.

Opublikowany: 2012-11-08 15:54:46
Wygasł: 2012-11-16

Remont stacji uzdatniania wody i ujęcia wody pitnej.

Opublikowany: 2012-10-26 14:24:42
Wygasł: 2012-11-12

Termomodernizacja Samorządowego Ośrodka Zdrowia w Nowym Korczynie.

Opublikowany: 2012-08-29 08:43:01
Wygasł: 2012-09-12

Roboty budowlane związane z usunięciem zagrożenia awarią oraz zabezpieczeniem przed dalszą degradacją obiektu synagogi w Nowym Korczynie - Etap I.

Opublikowany: 2012-07-23 15:46:46
Wygasł: 2012-08-08

Roboty budowlane związane z usunięciem zagrożenia awarią oraz zabezpieczeniem przed dalszą degradacją obiektu synagogi w Nowym Korczynie - Etap I..

Opublikowany: 2012-07-04 15:03:49
Wygasł: 2012-07-13

Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dowożonych do placówek szkolnych na terenie gminy Nowy Korczyn w roku szkolnym 2012/2013.

Opublikowany: 2012-07-03 13:38:36
Wygasł: 2012-07-13

Zakup i dostawa nowej koparko-ładowarki dla potrzeb Urzędu Gminy w Nowym Korczynie.

Opublikowany: 2012-06-29 15:56:18
Wygasł: 2012-07-13

Remont drogi gminnej Żukowice-Gościniec nr 353015T od km 0+380 do km 0+810.

Opublikowany: 2012-06-29 15:51:12
Wygasł: 2012-07-13

Remont drogi gminnej Nowy Korczyn - ul. Kingi do ujęcia nr 353047T od km 0+450 do km 0+820.

Opublikowany: 2012-06-29 15:46:38
Wygasł: 2012-07-13

Remont drogi gminnej Grotniki Duże-Grotniki Małe nr 353012T od km 0+000 do km 1+450.

Opublikowany: 2012-05-11 16:17:10
Wygasł: 2012-05-28

Remont zniszczonej nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej Nowy Korczyn ul. Armii Krajowej nr 353048T od km 0+000 do km 0+660.

Opublikowany: 2012-04-19 16:09:08
Wygasł: 2012-05-04

Remont drogi gminnej Nowy Korczyn - ul. Stopnicka - Plac Rynek nr 353035T od km 0+000 do km 0+540.

Opublikowany: 2012-04-19 16:09:13
Wygasł: 2012-05-04

Remont drogi gminnej Pawłów - Podlesie - Kawęczyn nr 353004T od km 0+000 do km 0+650 oraz od km 1+170 do km 2+120.

Opublikowany: 2012-03-29 16:02:48
Wygasł: 2012-04-13

Remont zniszczonej nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej Nowy Korczyn ul. Kinga nr 353047T od km 0+000 do km 0+450.

Opublikowany: 2012-03-29 15:54:19
Wygasł: 2012-04-13

Remont zniszczonej nawierzchni tłuczniowej na drodze gminnej Łęka do wału rz. Wisła nr 353036T od km 0+150 do 0+600.

Opublikowany: 2012-03-29 15:40:51
Wygasł: 2012-04-13

Remont zniszczonej nawierzchni tłuczniowej na drodze gminnej Błotnowola - Kępa Bolesławska nr 353001T od km 1+030 do km 1+430.

Opublikowany: 2012-03-02 23:02:50
Wygasł: 2012-03-20

Wymiana konstrukcji i pokrycia dachu na budynku Ośrodka Zdrowia w miejscowości Brzostków.

Opublikowany: 2012-02-28 14:31:21
Wygasł: 2012-03-12

Opracowanie dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia pn Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Grotniki Małe, Pawłów, Brzostków gmina Nowy.

Opublikowany: 2012-01-13 13:38:02
Wygasł: 2012-01-23

Rewitalizacja miejscowości gminnej Nowy Korczyn.

Opublikowany: 2012-01-04 17:43:08
Wygasł: 2012-01-12

Dostawa oleju napędowego ON i benzyny bezołowiowej Pb 95 na potrzeby Gminy Nowy Korczyn w roku 2012.


znalezionych: 226 na 12 stronach
<<< poprzednia -   2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12   - następna >>>