Archiwum przetargów

Opublikowany: 2012-03-29 15:54:19
Wygasł: 2012-04-13

Remont zniszczonej nawierzchni tłuczniowej na drodze gminnej Łęka do wału rz. Wisła nr 353036T od km 0+150 do 0+600.

Opublikowany: 2012-03-29 15:40:51
Wygasł: 2012-04-13

Remont zniszczonej nawierzchni tłuczniowej na drodze gminnej Błotnowola - Kępa Bolesławska nr 353001T od km 1+030 do km 1+430.

Opublikowany: 2012-03-02 23:02:50
Wygasł: 2012-03-20

Wymiana konstrukcji i pokrycia dachu na budynku Ośrodka Zdrowia w miejscowości Brzostków.

Opublikowany: 2012-02-28 14:31:21
Wygasł: 2012-03-12

Opracowanie dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia pn Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Grotniki Małe, Pawłów, Brzostków gmina Nowy.

Opublikowany: 2012-01-13 13:38:02
Wygasł: 2012-01-23

Rewitalizacja miejscowości gminnej Nowy Korczyn.

Opublikowany: 2012-01-04 17:43:08
Wygasł: 2012-01-12

Dostawa oleju napędowego ON i benzyny bezołowiowej Pb 95 na potrzeby Gminy Nowy Korczyn w roku 2012.

Opublikowany: 2011-08-12 22:42:05
Wygasł: 2011-08-24

Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dowożonych do placówek szkolnych na terenie gminy Nowy Korczyn w roku szkolnym 2011-2012.

Opublikowany: 2011-08-08 23:20:58
Wygasł: 2011-08-23

Remont zniszczonej nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej Błotnowola - Kępa Bolesławska nr 353001T.

Opublikowany: 2011-08-08 23:15:18
Wygasł: 2011-08-23

Remont zniszczonej nawierzchni tłuczniowej na drodze gminnej Stojki - Wójtowe Łąki - Szpitalna nr 353005T.

Opublikowany: 2011-08-08 23:05:07
Wygasł: 2011-08-23

Remont zniszczonej nawierzchni tłuczniowej na drodze gminnej Stary Korczyn - Gościniec nr 353014T.

Opublikowany: 2011-08-08 22:43:57
Wygasł: 2011-08-17

Kompleksowa usługa związana z zatrudnieniem nauczycieli w ramach projektu POKL Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Nowy Korczyn.

Opublikowany: 2011-08-02 17:25:55
Wygasł: 2011-08-12

Lekki Samochód ratowniczo-gaśniczy z napędem 4x2.

Opublikowany: 2011-07-22 13:50:24
Wygasł: 2011-08-08

Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w budynku SZOZ w Nowym Korczynie.

Opublikowany: 2011-06-06 21:38:52
Wygasł: 2011-06-16

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest obsługa bieżąca budżetu Gminy Nowy Korczyn i jej jednostek organizacyjnych, która obejmuje: otwarcie i prowadzenie rachunku bieżącego dla budżetu Gminy; otwieranie i prowadzenie rachunków pomocniczych dla jego jednostek organizacyjnych stosownie do potrzeb zamawiającego; przechowywaniu środków pieniężnych posiadacza rachunku oraz przeprowadzania na jego zlecenie rozliczeń pieniężnych; wykonywanie dyspozycji posiadacza rachunku do wysokości środków na rachunkach lub w limicie kredytu w rachunku bieżącym; realizacja poleceń przelewów wewnątrzbankowych w formie papierowej i elektronicznej; realizacja poleceń przelewów do innych banków w formie papierowej i elektronicznej w systemie ELIXIR złożonych do godziny 15.00 w tym samym dniu, a złożonych po tej godzinie - realizowane w następnym dniu roboczym i w takich samych terminach przekazywane do dalszych rozliczeń międzybankowych; przyjmowanie wpłat gotówkowych; dokonywanie wypłat gotówki; wydawanie blankietów czekowych zapewnienie użytkowania systemu bankowości elektronicznej oraz bezpłatnego przeszkolenia pracowników zamawiającego w zakresie obsługi systemu; sporządzanie wyciągów bankowych na każdy dzień roboczy, w którym zachodziły operacje bankowe; możliwość uruchomienia na rachunku bieżącym kredytu krótkoterminowego (debetu) do wysokości corocznie określonej przez Radę Gminy. 1.2. Wykaz jednostek organizacyjnych Gminy Nowy Korczyn 1. Urząd Gminy w Nowym Korczynie 2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Korczynie 3. Biuro Obsługi Szkół Samorządowych w Nowym Korczynie 4. Samorządowe Gimnazjum w Nowym Korczynie 5. Szkoła Podstawowa w Nowym Korczynie 6. Szkoła Podstawowa w Starym Korczynie 7. Publiczna Szkoła Podstawowa w Ostrowcach 8. Szkoła Podstawowa w Brzostkowie 9. Zakład Gospodarki Komunalnej w Nowym Korczynie.

Opublikowany: 2011-05-13 22:52:33
Wygasł: 2011-06-22

Zaciągnięcie w 2011 r. kredytu długoterminowego w wysokości 2.735.903,00 PLN (słownie: dwa miliony siedemset trzydzieści pięć tysięcy dziewięćset trzy zł 00/100) z przeznaczeniem na: a) Pokrycie planowanego deficytu budżetowego b) spłatę zobowiązań z lat ubiegłych

Opublikowany: 2011-04-12 21:19:03
Wygasł: 2011-04-27

Remont drogi gminnej Nr 353037T Podraje do wału rzeki Nida od km 0+000 do km 0+350, długość 350 mb..

Opublikowany: 2011-03-25 14:34:26
Wygasł: 2011-04-11

Remont drogi gminnej Nr 353037T Podraje do wału rzeki Nida od km 0+000 do km 0+500, długość 500 mb..

Opublikowany: 2011-03-25 14:34:31
Wygasł: 2011-04-11

Remont drogi gminnej Nr 353016T Czarkowy- Gościniec od km 0+000 do km 0+720, długość 720 mb..

Opublikowany: 2010-10-29 23:27:29
Wygasł: 2010-11-15

Remont drogi gminnej: Nr 353035T Nowy Korczyn ul. Stopnicka - Plac Rynek od km 0+000 do km 0+484, długości 484mb..

Opublikowany: 2010-10-28 22:25:11
Wygasł: 2010-11-05

Zakup oleju napędowego i benzyny bezołowiowej do pojazdów oraz sprzętu Urzędu Gminy w Nowym Korczynie.


znalezionych: 212 na 11 stronach
<<< poprzednia -   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11   - następna >>>