Archiwum przetargów

Opublikowany: 2008-10-03 19:00:50
Wygasł: 2008-10-30

Zaprojektowanie i wykonanie oświetlenia drogowego wraz z dobudowami oraz iluminacjami wybranych obiektów na terenie Gminy Nowy Korczyn

Opublikowany: 2008-09-19 21:40:29
Wygasł: 2008-09-26

Na modernizację, zaprojektowanie i wykonanie oświetlenia drogowego wraz z dobudowami oraz iluminacjami wybranych obiektów zabytkowych na terenie Gminy Nowy Korczyn

Opublikowany: 2008-09-18 22:23:06
Wygasł: 2008-09-26

Dostawa opału w sezonie grzewczym 2008/2009 dla szkół na terenie gminy Nowy Korczyn

Opublikowany: 2008-09-12 12:13:35
Wygasł: 2008-09-21

Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu długoterminowego na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów dla Gminy Nowy Korczyn

Opublikowany: 2008-09-05 18:17:55
Wygasł: 2008-09-21

Dostawa opału w sezonie grzewczym 2008/2009 dla szkół na terenie gminy Nowy Korczyn.

Opublikowany: 2008-04-09 06:34:15
Wygasł: 2008-05-05

TRANSPORT TŁUCZNIA NA REMONT DRÓG GMINNYCH I DOJAZDOWYCH DO PÓL

Opublikowany: 2008-04-02 06:44:52
Wygasł: 2008-05-05

Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Brzostkowie

Opublikowany: 2008-04-02 06:44:59
Wygasł: 2008-05-05

Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Nowym Korczynie ul. Partyzantów

Opublikowany: 2007-11-09 23:56:35
Wygasł: 2007-11-29

Dostawa-fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4x2 do ograniczenia stref skażeń

Opublikowany: 2007-09-28 13:20:27
Wygasł: 2008-02-15

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2008 roku.

Opublikowany: 2007-09-04 22:38:13
Wygasł: 2007-09-15

Dostawa opału w sezonie grzewczym 2007/2008

Opublikowany: 2007-08-24 22:46:21
Wygasł: 2007-09-03

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 1 sztuki lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego z napędem 4 x 2.

Opublikowany: 2007-07-25 18:39:47
Wygasł: 2007-08-16

Remont drogi gminnej nr 002407 Kawęczyn-Brzostków-wał p.pow. na odcinku 800 m Etap I

Opublikowany: 2007-02-24 23:49:57
Wygasł: 2007-03-05

Remont i przebudowa pomieszczeń sanitarnych i socjalnych w budynku Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nowym Korczynie: roboty budowlane i instalacyjne.

Opublikowany: 2006-11-10 08:59:35
Wygasł: 2006-11-17

Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Nowy Korczyn w sezonie 2006/2007

Opublikowany: 2006-10-26 14:49:32
Wygasł: 2006-11-06

Przebudowa nawierzchni tłuczniowej drogi gminnej w miejscowości Łęka o dł. 280 mb

Opublikowany: 2006-10-04 18:41:44
Wygasł: 2006-10-13

Dostawa opału do Szkół na terenie Gminy Nowy Korczyn.

Opublikowany: 2006-09-30 21:52:34
Wygasł: 2006-10-10

Przebudowa nawierzchni asfaltowej drogi gminnej w miejscowości Parchocim – wzdłuż wału.

Opublikowany: 2006-09-29 18:19:20
Wygasł: 2006-10-10

Przebudowa nawierzchni asfaltowej drogi gminnej w miejscowości Stary Korczyn.

Opublikowany: 2006-09-25 08:16:59
Wygasł: 2006-10-26

WÓJT GMINY NOWY KORCZYN O G Ł A S Z A I USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości gminnej.


znalezionych: 212 na 11 stronach
<<< poprzednia -   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11   - następna >>>