Archiwum przetargów

Opublikowany: 2010-08-20 13:27:59
Wygasł: 2010-08-30

Nowy Korczyn: Wyposażenie Gminnego Ośrodka Kultury w Nowym Korczynie - zakup wyposażenia i sprzętu do GOK-u w Nowym Korczynie

Opublikowany: 2010-07-23 13:55:36
Wygasł: 2010-08-09

Nowy Korczyn: Przebudowa ciągów pieszych wraz z utwardzeniem terenu i budową miejsc parkingowych, budowa boiska rekreacyjnego z placem zabaw i obiektami małej architektury w miejscowości Strożyska, gmina Nowy Korczyn

Opublikowany: 2010-04-26 23:57:39
Wygasł: 2010-05-13

Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Nowy Korczyn, Strożyska, Ucisków i Badrzychowice, powiat buski.

Opublikowany: 2010-04-20 15:05:33
Wygasł: 2010-05-06

Przebudowa drogi gminnej Czarkowy - Winiary - I Etap, na terenie gminy Nowy Korczyn

Opublikowany: 2010-04-20 11:03:02
Wygasł: 2010-04-29

Zaciągnięcie w 2010 r. kredytu długoterminowego w wysokości 2 273 349 PLN z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów oraz pokrycie deficytu budżetowego

Opublikowany: 2010-03-02 15:23:20
Wygasł: 2010-03-17

Modernizacja stadionu wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Nowym Korczynie.

Opublikowany: 2010-01-29 21:08:51
Wygasł: 2010-02-08

Nowy Korczyn: Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa nowego samochodu śmieciarki do wywozu nieczystości stałych dla potrzeb Zakładu Gospodarki Komunalnej w Nowym Korczynie z podwoziem r.p. 2009 lub 2010, zabudowa fabrycznie nowa r.pr. 2009 lub 2010.

Opublikowany: 2009-09-18 14:12:18
Wygasł: 2009-09-28

Dostawa opału w sezonie grzewczym 2009/2010 dla szkół na terenie gminy Nowy Korczyn.. Numer ogłoszenia BZP: 323674 - 2009; data zamieszczenia: 18.09.2009

Opublikowany: 2009-08-13 19:48:01
Wygasł: 2009-08-21

Nowy Korczyn: Zakup oleju napędowego i benzyny bezołowiowej do pojazdów oraz sprzętu Urzędu Gminy w Nowym Korczynie Numer ogłoszenia: 278044 - 2009; data zamieszczenia: 13.08.2009

Opublikowany: 2009-08-03 08:53:17
Wygasł: 2009-08-13

Nowy Korczyn: Zakup oleju napędowego i benzyny bezołowiowej do pojazdów oraz sprzętu Urzędu Gminy w Nowym Korczynie Numer ogłoszenia: 125619 - 2009; data zamieszczenia: 03.08.2009

Opublikowany: 2009-07-08 19:28:37
Wygasł: 2009-07-29

Nowy Korczyn: Termomodernizacja i adaptacja Gminnego Ośrodka Kultury wraz z modernizacją chodników doprowadzających w Nowym Korczynie

Opublikowany: 2009-06-02 19:50:44
Wygasł: 2009-06-17

Nowy Korczyn: Dostawa fotoradaru, zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla Straży Gminnej w Nowym Korczynie..

Opublikowany: 2009-03-26 21:42:23
Wygasł: 2009-04-16

Nowy Korczyn: Remont drogi gminnej nr 002408T Kawęczyn - Radła

Opublikowany: 2008-12-04 22:28:53
Wygasł: 2008-12-17

zaprojektowanie i wykonanie oświetlenia drogowego wraz z dobudowami oraz iluminacjami wybranych obiektów na terenie Gminy Nowy Korczyn

Opublikowany: 2008-10-03 19:00:50
Wygasł: 2008-10-30

Zaprojektowanie i wykonanie oświetlenia drogowego wraz z dobudowami oraz iluminacjami wybranych obiektów na terenie Gminy Nowy Korczyn

Opublikowany: 2008-09-19 21:40:29
Wygasł: 2008-09-26

Na modernizację, zaprojektowanie i wykonanie oświetlenia drogowego wraz z dobudowami oraz iluminacjami wybranych obiektów zabytkowych na terenie Gminy Nowy Korczyn

Opublikowany: 2008-09-18 22:23:06
Wygasł: 2008-09-26

Dostawa opału w sezonie grzewczym 2008/2009 dla szkół na terenie gminy Nowy Korczyn

Opublikowany: 2008-09-12 12:13:35
Wygasł: 2008-09-21

Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu długoterminowego na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów dla Gminy Nowy Korczyn

Opublikowany: 2008-09-05 18:17:55
Wygasł: 2008-09-21

Dostawa opału w sezonie grzewczym 2008/2009 dla szkół na terenie gminy Nowy Korczyn.

Opublikowany: 2008-04-09 06:34:15
Wygasł: 2008-05-05

TRANSPORT TŁUCZNIA NA REMONT DRÓG GMINNYCH I DOJAZDOWYCH DO PÓL


znalezionych: 226 na 12 stronach
<<< poprzednia -   2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12   - następna >>>