Archiwum przetargów

Opublikowany: 2006-08-25 16:58:34
Wygasł: 2006-09-15

Przebudowa nawierzchni asfaltowej drogi gminnej w miejscowości Piasek Wielki.

Opublikowany: 2006-08-25 16:33:31
Wygasł: 2006-09-14

Przebudowa nawierzchni asfaltowej drogi gminnej w miejscowości Ucisków

Opublikowany: 2006-07-25 23:59:08
Wygasł: 2006-08-02

Gmina Nowy Korczyn ogłasza przetarg nieograniczony na adaptację pomieszczeń mieszkalnych na cele dydaktyczne – Szkoła Podstawowa w Nowym Korczynie.

Opublikowany: 2006-07-20 14:31:46
Wygasł: 2006-07-29

Dowozy i odwozy uczniów - Szkoły Publiczne na terenie Gminy Nowy Korczyn

Opublikowany: 2006-05-24 07:55:31
Wygasł: 2006-06-08

Udzielenie kredytu bankowego

Opublikowany: 2005-11-22 09:41:33
Wygasł: 2005-12-08

Odbudowa drogi Podraje do wału rzeki Wisły

Opublikowany: 2005-11-14 13:03:08
Wygasł: 2005-12-16

Wójt Gminy Nowy Korczyn ogłasza rokowania na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości:Nieruchomość zabudowana położona w Strożyskach, gmina Nowy Korczyn, oznaczona jako działka ewidencyjna nr 84/1 o powierzchni 0.6936ha wraz z działką nr 84/2 o powierzchni 0.0184 ha – stanowiącą drogę wewnętrzną, objęte księgą wieczystą Kw. Nr 18150.

Opublikowany: 2005-10-20 11:19:46
Wygasł: 2005-11-04

Zimowe utrzymanie dróg gminnych

Opublikowany: 2005-09-29 09:52:34
Wygasł: 2005-10-27

Nieruchomość stanowiąca własność Gminy Nowy Korczyn, położona w m. Strożyska

Opublikowany: 2005-09-22 11:51:24
Wygasł: 2005-10-07

Dostawa opału do szkół

Opublikowany: 2005-07-08 13:28:15
Wygasł:

Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Nowy Korczyn i Grotniki Duże. Projekt współfinansowany ze środków UE w ramach ZPORR, Działanie 1.2.

Opublikowany: 2005-05-10 13:55:00
Wygasł: 2005-07-08

Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Nowy Korczyn i Grotniki Duże. Projekt współfinansowany ze środków UE w ramach ZPORR, Działanie 1.2.


znalezionych: 212 na 11 stronach
<<< poprzednia -   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11   - następna >>>