Wersja do druku

Zamawiający:

Gmina Nowy Korczyn

Adres:
Krakowska 1
28-136 Nowy Korczyn

Kontakt:
tel. 041 2345 432, fax. 041 2345 401
E-mail:inwestycje@nowykorczyn.pl
Strona www: www.nowykorczyn.pl

Numer ID: 228

Data publikacji:
2022-04-27 09:44:47

Przedmiot: Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowy Korczyn wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Grotnikach Dużych

Treść przetargu:
Głównym założeniem wykonania przedmiotu zamówienia jest przeprowadzenie kompleksowej modernizacji i wymiany urządzeń wraz z systemami sterowania i AKPiA kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej na terenie gminy Nowy Korczyn oraz modernizacji oczyszczalni ścieków w Grotnikach Dużych. Zadanie wymaga kompleksowego wykonania robót, które są połączone technologicznie. Rozdzielenie robót może powodować zagrożenie dla funkcjonowania gospodarki ściekowej na terenie gminy Nowy Korczyn, co również wiąże się z potencjalnym zagrożeniem dla środowiska przez możliwość zagrożenia dotrzymania odpowiedniej jakości ścieków oczyszczonych oraz ciągłości pracy systemu kanalizacyjnego. W trakcie realizacji zadania niezbędne będzie utrzymanie ciągłości pracy technologii oczyszczania ścieków połączonego z robotami prowadzonymi na sieci kanalizacyjnej. W celu zapewnienia koordynacji prac niezbędna będzie ścisła współpraca Wykonawcy z eksploatatorem systemu gospodarki ściekowej. W trakcie realizacji robót należy zapewnić: ciągły odbiór ścieków, od wszystkich użytkowników objętych działaniem kanalizacji, w sposób nie powodujący obciążeń nie akceptowalnych dla środowiska naturalnego

Załączone pliki
ogl_228.pdfOgłoszenie o przetargu (ogl_228.pdf - 130.014 KB)
Data publikacji: 2022-04-27 09:50:24 Redaktor: Administrator
siwz_228.docSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (siwz_228.doc - 348.672 KB)
Data publikacji: 2022-04-27 09:50:46 Redaktor: Administrator
zal_228.zipZałączniki do SIWZ (zal_228.zip - 2591.046 KB)
Data publikacji: 2022-04-27 09:51:16 Redaktor: Administrator
info_nr1_228.docInformacja dla Wykonawców nr 1 (info_nr1_228.doc - 77.312 KB)
Data publikacji: 2022-05-11 12:34:39 Redaktor: Administrator
ogl_o_zm_228.pdfOgłoszenie o zmianie ogłoszenia (ogl_o_zm_228.pdf - 82.506 KB)
Data publikacji: 2022-05-17 13:30:19 Redaktor: Administrator
info_nr2_228.docInformacja dla Wykonawców nr 2 (info_nr2_228.doc - 82.944 KB)
Data publikacji: 2022-05-17 13:31:12 Redaktor: Administrator
zal_9_9a_228.zipZałączniki do SWZ nr 9 i 9a po modyfikacji (zal_9_9a_228.zip - 75.447 KB)
Data publikacji: 2022-05-17 13:35:01 Redaktor: Administrator
info_kw_228.pdfInformacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (info_kw_228.pdf - 40.667 KB)
Data publikacji: 2022-05-30 11:15:04 Redaktor: Administrator
zestawienie_228.pdfZbiorcze zestawienie ofert (zestawienie_228.pdf - 34.3 KB)
Data publikacji: 2022-05-30 13:51:21 Redaktor: Administrator
wyniki_228.docInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (wyniki_228.doc - 102.4 KB)
Data publikacji: 2022-06-28 14:48:34 Redaktor: Administrator

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 1144
Wprowadził do systemu: Administrator, data: 2022-04-27 09:44:47
Opublikował: Administrator, data publikacji: 2022-04-27 09:52:17
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu