Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Nowy Korczyn z dnia 26 sierpnia 2022r.

2022-08-26 11:37:14 Aktualności

W sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Burmistrz Miasta i Gminy Nowy Korczyn ustalił lokalizację inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektroenergetycznej napowietrznej linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Parchocin. więcej»

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Nowy Korczyn z dnia 26 sierpnia 2022r.

2022-08-26 11:34:55 Aktualności

W sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Burmistrz Miasta i Gminy Nowy Korczyn ustalił lokalizację inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektroenergetycznej napowietrznej linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Nowy Korczyn i Grotniki Duże. więcej»

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Nowy Korczyn z dnia 26 sierpnia 2022r.

2022-08-26 11:27:17 Aktualności

W sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Burmistrz Miasta i Gminy Nowy Korczyn ustalił lokalizację inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektroenergetycznej napowietrznej linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Parchocin więcej»

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

2022-08-23 11:11:56 Aktualności

Dyrektor zarządu Zlewni w Kielcach PGW Wody Polskie informuje, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią od rzeki Nidy nowych obiektów budowlanych na dz. ewid. nr 939 obręb Nowy Korczyn. więcej»

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Nowy Korczyn z dnia 12 sierpnia 2022r.

2022-08-12 14:45:36 Aktualności

Burmistrz Miasta i Gminy Nowy Korczyn zawiadamia strony postępowania, że został zgromadzony materiał dowodowy w prowadzonym na wniosek PV Energia 13 Sp. z o. o., ul. Jana Pawła II 52/23, 98-200 Sieradz, postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: ,,Budowa farm fotowoltaicznych o mocy do 1 MW włącznie wraz z całą infrastrukturą techniczną zlokalizowaną na terenie gminy Nowy Korczyn obręb Nowy Korczyn działka numer ewidencyjny 696/3”. więcej»

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Nowy Korczyn z dnia 15 lipca 2022r.

2022-07-15 13:03:55 Aktualności

Zawiadamiam że na wniosek Gminy Nowy Korczyn zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie elektroenergetycznej linii kablowej oświetlenia ulicznego w miejscowości Nowy Korczyn na działkach o nr ewid. 1014/3, 2050 położonych w miejscowości Nowy Korczyn”.
więcej»

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Nowy Korczyn z dnia 15 lipca 2022r.

2022-07-15 13:02:27 Aktualności

Zawiadamiam że na wniosek Gminy Nowy Korczyn zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowa elektroenergetycznej linii kablowej oświetlenia ulicznego w miejscowości Nowy Korczyn i Grotniki Duże na działkach o nr ewid. 1023, 933/6, 933/3 położonych w miejscowości Nowy Korczyn oraz o nr ewid. 177, 820/4 położonych w miejscowości Grotniki Duże”. więcej»

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Nowy Korczyn z dnia 15 lipca 2022r.

2022-07-15 13:00:46 Aktualności

Zawiadamiam że na wniosek Gminy Nowy Korczyn zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowa elektroenergetycznej linii kablowej oświetlenia ulicznego w miejscowości Nowy Korczyn na działkach o nr ewid. 1021/3, 880/6, 879/2, 879/5, 879/4, 1017, 906, 907 położonych w miejscowości Nowy Korczyn”. więcej»

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Nowy Korczyn z dnia 14 lipca 2022r.

2022-07-15 10:50:08 Aktualności

Zawiadamiam że na wniosek Gminy Nowy Korczyn zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie elektroenergetycznej linii kablowej oświetlenia ulicznego w miejscowości Parchocin gmina Nowy Korczyn na działce o nr ewid. 56 położonej w miejscowości Parchocin, gmina Nowy Korczyn”.
więcej»

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Nowy Korczyn z dnia 13 lipca 2022r.

2022-07-15 10:48:32 Aktualności

Zawiadamiam że na wniosek Gminy Nowy Korczyn zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie elektroenergetycznej linii kablowej oświetlenia ulicznego w miejscowości Parchocin gmina Nowy Korczyn na działkach o nr ewid. 68/2, 68/1, 68/3 położonych w miejscowości Parchocin, gmina Nowy Korczyn”.
więcej»