ogłoszenie o przetargu

2017-08-29 18:24:32 Aktualności

Wójt Gminy Nowy Korczyn ogłasza ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę nieruchomości więcej»

Obwieszczenie Wójta Gminy Nowy Korczyn z dnia 28 sierpnia 2017r.

2017-08-28 22:29:46 Aktualności

o wszczęciu postępowania oraz możliwości wglądu do akt w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego więcej»

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój

2017-08-28 22:20:30 Aktualności

Wydana została decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii napowietrzno-kablowej elektroenergetycznej średniego napięcia SN 15 kV

więcej»

Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Kawęczyn i Piasek Wielki, gmina Nowy Korczyn

2017-08-18 23:06:37 Aktualności

Przedmiot zamówienia obejmuje termomodernizację budynków świetlic wiejskich, w ramach której wykonane zostaną następujące roboty remontowo-budowlane: ocieplenia ścian zewnętrznych styropianem gr. 10,00 cm powyżej poziomu terenu, wymiana drzwi w ścianie szczytowej, remont opaski wokół budynku, wymiana obróbek blacharskich, rur spustowych i rynien, wykonanie tynku na kominie, wymiana pokrycia dachu, elewacja budynku zgodnie z projektem kolorystyki, wymiana nawierzchni chodnikowej, wymiana ogrodzenia, roboty towarzyszące i porządkowe więcej»

ZAPYTANIE – SONDAŻ RYNKU NR ZITŚ.271.Z18.2017

2017-08-18 10:53:30 Aktualności

Przedmiotem zamówienia jest dostawa kosiarki do boiska przy Publicznej Szkole Podstawowej w Starym Korczynie, realizowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dotycząca projektu pn. „Kompleksowa poprawa bazy dydaktycznej i sportowej w placówkach oświatowych na terenie Gminy Nowy Korczyn”. więcej»

Obwieszczenie Wójta Gminy Gręboszów

2017-08-18 08:04:48 Aktualności

W dniu 10 sierpnia 2017 r. na Wniosek Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie zostało wydane postanowienie Wójta Gminy Gręboszów stwierdzające że realizacja przedsięwzięcia pn " Budowa przeprawy mostowej z dojazdami przez Wisłę łączącej miejscowości Borusowa i Nowy Korczyn" dla którego została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach przebiega etapowo oraz warunki realizacji przedsięwzięcia określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach są aktualne więcej»

Postanowienie Wójta Gminy Gręboszów

2017-08-17 23:48:09 Aktualności

Budowa przeprawy mostowej miejscowości Borusowa i Nowy Korczyn więcej»

Zawiadomienie - obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

2017-08-17 08:03:48 Aktualności

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach więcej»

ZAPYTANIE – SONDAŻ RYNKU NR ZITŚ.271.Z16.2017

2017-08-03 10:48:54 Aktualności

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu multimedialnego dla pracowni w Zespole Szkół w Nowym Korczynie oraz Publicznej Szkole Podstawowej w Starym Korczynie, realizowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dotycząca projektu pn. „Kompleksowa poprawa bazy dydaktycznej i sportowej w placówkach oświatowych na terenie Gminy Nowy Korczyn”. więcej»

ZAPYTANIE – SONDAŻ RYNKU NR ZITŚ.271.Z17.2017

2017-08-03 10:42:12 Aktualności

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu RTV dla pracowni w Zespole Szkół w Nowym Korczynie, realizowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dotycząca projektu pn. „Kompleksowa poprawa bazy dydaktycznej i sportowej w placówkach oświatowych na terenie Gminy Nowy Korczyn”. więcej»