OGŁOSZENIE PRZETARG II

2011-08-29 10:19:47 Aktualności

Wójt Gminy Nowy Korczyn podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do oddania w dzierżawę na okres do dnia 31.12.2012r. więcej»

OGŁOSZENIE O II PRZETARGU

2011-08-29 09:52:32 Aktualności

Wójt Gminy Nowy Korczyn ogłasza II przetarg na sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, który odbędzie się  w dniu 30.09.2011 roku, o godz. 11:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Nowym Korczynie ul. Krakowska 1, 28-136 Nowy Korczyn. więcej»

Ogłoszenie

2011-08-24 07:51:12 Aktualności

Wójt Gminy Nowy Korczyn zawiadamia, że w dniu 28.12.2009 roku na dwukrotnie uzupełniany dokumentacją wniosek w dniu 17.02.2010r. (data wpływu 26.02.2010r.) oraz w dniu 10.03.2010r.(data wpływu15.03. 2010r.). Sp. AKSON Bogna Szewczyk w Krakowie ul. Zamoyskiego 53/5 wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie stopnia wodnego z małą elektrownią wodną na rzece Nidzie o mocy zainstalowanej ok.600 KW na terenie działek nr 1621, 1642, 1650 oraz 2022 położonych w miejscowości Nowy Korczyn .
więcej»

Wykaz nieruchomości do sprzedaży

2011-08-16 21:20:33 Aktualności

Wójt Gminy Nowy Korczyn z dniem 12.08. 2011 roku ogłoszenia wykazu nieruchomości położonych w Nowym Korczynie przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej dotychczasowym użytkownikom wieczystym. więcej»

Obwieszczenie

2011-08-02 14:52:24 Aktualności

Wójt Gminy w Nowym Korczynie informuje, że w dniu 29.07.2011 r. zostało wydane postanowienie ZNAK:ZITŚ- 7639.2.2011
o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz obowiązku i zakresu sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla „ przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrociepłowni na biogaz w miejscowości Piasek Wielki na działkach nr ewid. 712 i 713”
więcej»

Obwieszczenie

2011-07-13 14:35:56 Aktualności

Wójt Gminy w Nowym Korczynie decyzją znak: ZITŚ.6733.2.2011 z dnia 12.07.2011r. ustalił lokalizację inwestycji celu publicznego dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: więcej»

OGŁOSZENIE O II PRZETARGU

2011-06-30 15:29:18 Aktualności

Wójt Gminy Nowy Korczyn ogłasza II przetarg na sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, który odbędzie się w dniu 02.08.2011 roku, o godz. 12:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Nowym Korczynie ul. Krakowska 1, 28-136 Nowy Korczyn. więcej»

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

2011-06-30 15:27:38 Aktualności

Wójt Gminy Nowy Korczyn ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, który odbędzie się w dniu 02.08.2011 roku, o godz. 11:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Nowym Korczynie ul. Krakowska 1, 28-136 Nowy Korczyn. więcej»

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

2011-06-30 15:25:49 Aktualności

Wójt Gminy Nowy Korczyn ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, który odbędzie się w dniu 04.08.2011 roku, o godz. 11:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Nowym Korczynie ul. Krakowska 1, 28-136 Nowy Korczyn. więcej»

ZAPROSZENIE

2011-06-30 15:23:49 Aktualności

Gmina Nowy Korczyn Ul. Krakowska 1, 28 – 136 Nowy Korczyn ogłasza zamiar udzielenia zamówienia na: opracowanie studialne p.n. Analiza- kosztowo – terminowa oraz wstępna koncepcja architektoniczno – stylistyczna na potrzeby Lokalnego Programu Rewitalizacji Nowego Korczyna o wartości poniżej 14000 Euro więcej»