Ogłoszenie

2011-04-15 09:31:50 Aktualności

O wykazie nieruchomości przeznaczonejdo wydzierżawienia

OGŁOSZENIE

o wykazie nieruchomości przeznaczonej

do wydzierżawienia

 

Działając na podstawie art..35 ust.1 ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2010r. Dz.U.Nr 102.poz.651) - Wójt Gminy w Nowym Korczynie ogłasza, że w siedzibie Urzędu Gminy w Nowym Korczynie  został wywieszony wykaz nieruchomości lokalowej położonej w sołectwie Blotnowola przeznaczonej do wydzierżawienia. Wykaz został wywieszony dnia 15.04.2011r. na okres 21dni.

 

 

 

 

Nowy Korczyn,2011-04-15

 

 

 

Zobacz również: