Decyzja Starosty Buskiego z dnia 11.10.2016 r.

2016-10-17 13:19:00 Aktualności

Uznać działki gruntu położone w miejscowości Grotniki Małe gm. Nowy Korczyn oznaczone w ewidencji gruntów numerami 275, 276, 280, 284/1, 285, 1216, 1217, 1218, 1219, 1220, 1221, 1222 o łącznej powierzchni 4,15 ha za mienie gminne więcej»

Zapytanie ofertowe

2016-10-06 14:20:30 Aktualności

Przedmiotem zamówienia jest usługa dotycząca opracowania Studium Wykonalności dla projektu polegającego na modernizacji infrastruktury szkolnej w Gminie Nowy Korczyn więcej»

Ogłoszenie o przetargu

2016-10-03 07:40:54 Aktualności

Na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U.2015.1774 ze zm.), oraz na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U.2014.1490 ze zm.), Wójt Gminy Nowy Korczyn ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu ustnego nieograniczonego:

1. Nieruchomość rolna położona w miejscowości Piasek Wielki.
więcej»

Obwieszczenie Wójta Gminy Nowy Korczyn z dnia 28.09.2016 r.

2016-09-28 14:27:36 Aktualności

O zebraniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Górnowola wraz z przebudową oczyszczalni ścieków w Grotnikach Dużych gmina Nowy Korczyn więcej»

Decyzja Starosty Buskiego z dnia 20.09.2016 r.

2016-09-22 17:28:38 Aktualności

Uznać działki gruntu położone w miejscowości Stary Korczyn, gm. Nowy Korczyn o łącznej powierzchni 11,59 ha, za mienie gminne. więcej»

Decyzja Starosty Buskiego z dnia 20.09.2016 r.

2016-09-22 17:25:33 Aktualności

Uznać działki gruntu położone w miejscowości Podraje, gm. Nowy Korczyn o łącznej powierzchni 1,09 ha, za mienie gminne. więcej»

Decyzja Starosty Buskiego z dnia 20.09.2016 r.

2016-09-22 17:20:34 Aktualności

Uznać działki gruntu położone w miejscowości Łęka, gm. Nowy Korczyn o łącznej powierzchni 5,10 ha, za mienie gminne. więcej»

Obwieszczenie Wójta Gminy Korczyn z dnia 09.09.2016r.

2016-09-11 12:11:21 Aktualności

Obwieszczenie o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie gazociągu o średnicy DN700 MOP 8,4 MPa na odcinku od punktu Pz7-I do Węzła Zborów
więcej»

Obwieszczenie Wójta Nowy Korczyn

2016-09-07 11:34:46 Aktualności

Zawiadamia się strony postępowania, że w dniu 07.09.2016 r. Wójt Gminy Nowy Korczyn wydał postanowienie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Górnowola wraz z przebudową oczyszczalni ścieków w Grotnikach Dużych gmina Nowy Korczyn. więcej»

Zapytanie ofertowe

2016-09-06 14:16:19 Aktualności

Opracowanie Kompleksowego Programu Rozwoju Szkół Gminy Nowy Korczyn więcej»