Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Nowy Korczyn z dnia 26 lipca 2023r.

2023-07-26 15:01:09 Aktualności

Zawiadamiam strony postępowania że, w związku z pismem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach dotyczącym uzupełnienia informacji w raporcie oddziaływania na środowisko Firma Power Land przedłożyła do Urzędu Miasta i Gminy w Nowym Korczynie Aneks nr 1 do raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: Budowa elektrowni fotowoltaicznej "Górnowola i Ostrowce" wraz z infrastrukturą towarzyszącą. więcej»

Wyniki konsultacji społecznych w sprawie projektów statutów sołectw z terenu gminy Nowy Korczyn

2023-07-20 09:56:00 Aktualności

Konsultację przeprowadzono w oparciu o uchwałę nr XXXVII/277/2023 Rady Miejskiej w Nowym Korczynie z dnia 14 marca 2023 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy Nowy Korczyn. więcej»

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Nowy Korczyn z dnia 19 lipca 2023r.

2023-07-19 11:23:56 Aktualności

W sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii napowietrznej/ kablowej oświetlenia ulicznego w miejscowości Rzegocin na działkach o nr ewid. 286, 215 obręb geodezyjny Rzegocin oraz w miejscowości Górnowola na działkach o nr ewid. 12, 13, 14, 15, 16, 17 obręb geodezyjny Górnowola, położonych w gminie Nowy Korczyn. więcej»

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Nowy Korczyn z dnia 10 lipca 2023 r

2023-07-10 11:06:15 Aktualności

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn. „Poprawa Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego na przejściach dla pieszych w ciągu Drogi Krajowej DK79 na terenie Rejon Opatów i Busko-Zdrój w województwie świętokrzyskim polegająca na budowie latarni oświetleniowych i linii kablowej elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego w miejscowości Nowy Korczyn na działkach o nr ewid. 1021/3, 1252, 1026, 1274, 1846; w miejscowości Grotniki Duże na działkach o nr ewid. 165, 167, 191; w obrębie geodezyjnym Winiary Wiślickie na działkach o nr ewid. 186/1, 32/7, 207/1, 207/2 oraz w miejscowości Winiary Dolne na działkach o nr ewid. 100/1, 122 położonych w gminie Nowy Korczyn." więcej»

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Nowy Korczyn z dnia 6 lipca 2023r.

2023-07-06 13:46:34 Aktualności

Zawiadamiam że z urzędu zostało wszczęte postępowanie w sprawie uchylenia decyzji ostatecznej znak:ZITŚ.6733.8.2022 z dnia 26.08.2022r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie elektroenergetycznej linii kablowej oświetlenia ulicznego w miejscowości Parchocin gmina Nowy Korczyn na działce o nr ewid. 56 położonej w miejscowości Parchocin, gmina Nowy Korczyn”.
więcej»

Ogłoszenie

2023-06-27 13:04:28 Aktualności

Burmistrz Miasta i Gminy Nowy Korczyn ogłasza ustny przetarg ( licytacja) na sprzedaż zbiornika z tworzywa sztucznego. więcej»

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Nowy Korczyn z dnia 26 czerwca 2023 r

2023-06-26 11:52:35 Aktualności

W sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn. Zmiana sposobu użytkowania świetlicy wiejskiej w budynku OSP znajdującej się w części parteru budynku na Publiczny Żłobek w Brzostkowie w miejscowości Brzostków więcej»

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Nowy Korczyn przeznaczonej do oddania w użyczenie na czas nieoznaczony

2023-06-22 13:33:50 Aktualności

Przedmiotem użyczenia jest część działki nr ew 152 około 100 m kw. położonej w obrębie Piasek Wielki. więcej»

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Nowy Korczyn z dnia 20 czerwca 2023 r

2023-06-22 13:30:35 Aktualności

o wydaniu decyzji zmieniającej decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kompleksu oddzielnych farm fotowoltaicznych Piasek Wielki więcej»

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Nowy Korczyn przeznaczonej do oddania w użyczenie na okres do 5 lat.

2023-06-07 11:16:28 Aktualności

Burmistrz Miasta i Gminy Nowy Korczyn, działając zgodnie z art. 35, ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj.: Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z póź. zm.). więcej»