Obwieszczenie ZITŚ.6733.1.2014

2014-09-30 11:51:04 Aktualności

z dnia 30.09.2014r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
więcej»

ZAPYTANIE – SONDAŻ RYNKU NR ZITŚ.271.3.3.2014

2014-09-30 11:35:04 Aktualności

Wykonanie projektu graficznego, wydruk i dostawa kalendarzy na 2015 rok dotyczących projektu pn.: „Rewitalizacja miejscowości gminnej Nowy Korczyn”. więcej»

ZAPYTANIE OFERTOWE ZOZ

2014-09-30 10:55:33 Aktualności

Rozbudowa budynku Ośrodka Zdrowia o pomieszczenie techniczne mające związek funkcjonalny z obsługą komunikacyjną budynku (winda) więcej»

ZAPYTANIE – SONDAŻ RYNKU NR ZITŚ.271.8.2.2014

2014-09-23 12:39:47 Aktualności

Wykonanie trzech tablic informacyjno-promocyjnych o zaangażowaniu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w realizację projektu na słupkach dla Projektu „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Województwa Świętokrzyskiego”. więcej»

Obwieszczenie WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

2014-09-19 09:57:33 Aktualności

Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że od decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr 23/14 z dnia 25.08.2014r., znak: IN-III.747.28.2014 o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla inwestycji pn.: „Zaprojektowanie i wykonanie pasywnej infrastruktury sieci szerokopasmowej w ramach projektu Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie – relacja szkieletowa Staszów - Kazimierza Wielka” na terenie gmin: Stopnica, Solec Zdrój i Nowy Korczyn, wpłynęło odwołanie. więcej»

Zaprasza do złożenia oferty cenowej

2014-09-19 08:07:24 Aktualności

Wykonanie projektu graficznego, wydruk i dostawa kalendarzy na 2015 rok dotyczących projektu pn.: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Województwa Świętokrzyskiego” więcej»

ZAPYTANIE OFERTOWE ZITŚ:271.01D.2014

2014-09-09 19:16:22 Aktualności

Zapraszam do złożenia oferty cenowej na realizację zadania p.n. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Podzamcze więcej»

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego Znak: IN-III.747.28.2014

2014-09-02 18:43:07 Aktualności

Wojewody Świętokrzyskiego dotyczącego zawiadomienia o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla inwestycji pn.: „Zaprojektowanie i wykonanie pasywnej infrastruktury sieci szerokopasmowej w ramach projektu Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie – relacja szkieletowa Staszów - Kazimierza Wielka” na terenie gmin: Stopnica, Solec Zdrój i Nowy Korczyn. więcej»

OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH

2014-08-22 09:37:39 Aktualności

Konsultacje Społeczne - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 973 na odc. Busko-Zdrój - Nowy-Korczyn - Borusowa więcej»

OGŁOSZENIE O PRZETARGU 12.08.2014r.

2014-08-12 14:48:23 Aktualności

Wójt Gminy Nowy Korczyn ogłasza nieograniczony przetarg na dzierżawę niżej wymienionej nieruchomości: więcej»