Wyniki konkursu na opracowanie projektu graficznego logo Miasta Nowy Korczyn

2021-06-09 14:34:17 Aktualności

27 maja 2021 roku rozstrzygnięty został konkurs na opracowanie projektu graficznego - logo Miasta Nowy Korczyn. Organizatorem konkursu był Urząd Miasta i Gminy w Nowym Korczynie we współpracy z Biblioteką Centrum Kultury w Nowym Korczynie. Głównym jego celem było wyłonienie znaku identyfikacji wizualnej, który będzie mógł być wykorzystywany w materiałach promocyjnych, informacyjnych i korespondencyjnych więcej»

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Nowy Korczyn z dnia 4 czerwca 2021r.

2021-06-07 08:50:12 Aktualności

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej Ludwinów - Parchocin. więcej»

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Nowy Korczyn z dnia 2 czerwca 2021r.

2021-06-02 14:39:10 Aktualności

o wszczęciu postępowania oraz możliwości wglądu do akt w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie gazociągu rozdzielczego średniego ciśnienia na działkach nr 111/2, 86, 34, 35, 40 położonych w obrębie geodezyjnym 0005 Górnowola, gmina Nowy Korczyn. więcej»

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 28maja 2021r.

2021-05-28 14:49:48 Aktualności

Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie obwodnicy miejscowości Nowego Korczyna więcej»

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 28maja 2021r.

2021-05-28 14:46:27 Aktualności

Wojewoda Świętokrzyski podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu 28.05.2021 r. wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie obwodnicy miejscowości Nowy Korczyn. więcej»

Zawiadomnienie Starosty Buskiego z dnia 20.05.2021 r.

2021-05-25 08:09:22 Aktualności

Zawiadamiam, że postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia wykazu uprawnionych do udziału we Wspólnocie gruntowej obrębu Nowy Korczyn nie może zostać zakończone w terminie do dnia 28.05.2021 r. z uwagi na konieczność zgromadzenia całości materiału dowodowego, w tym przesłuchania wszystkich świadków. więcej»

Zawiadomienie stron o przeprowadzeniu dowodu

2021-05-24 13:12:48 Aktualności

Zawiadamiam, że w dniach 14-23 czerwca 2021 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Busku Zdroju zostanie przeprowadzony dowód z przesłuchania świadków w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie ustalenia wykazu uprawnionych do udziału we Wspólnocie Gruntowej obrębu Nowy Korczyn o łącznej powierzchni 19,41 ha. więcej»

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Nowy Korczyn z dnia 21 maja 2021r.

2021-05-24 12:46:05 Aktualności

Zawiadamia się strony postępowania, że Burmistrz Miasta i Gminy w Nowym Korczynie wydał decyzję o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. Punkt skupu złomu w miejscowości Nowy Korczyn. więcej»

Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Nowy Korczyn z dnia 12 maja 2021r.

2021-05-12 13:49:42 Aktualności

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości komunalnych w drodze przetargu więcej»

Zapytanie ofertowe – na wykonanie rozgraniczenia nieruchomości

2021-05-11 09:25:01 Aktualności

Burmistrz Miasta i Gminy w Nowym Korczynie – w związku z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2019r., poz. 2019 ze zm.) zwraca się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie ceny za wykonanie rozgraniczenia nieruchomości.
więcej»