Zarządzenie nr 53/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Nowy Korczyn

2023-11-02 13:41:52 Aktualności

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości położonych w Nowym Korczynie przeznaczonych do dzierżawy w drodze przetargu

Do pobrania
  >> Zarządzenie

Zobacz również: