Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach

2023-10-26 12:24:18 Aktualności

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach zawiadamia o możliwości zapoznania się z dokumentacją projektów zmian zarządzeń w sprawie ustanowienia planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000

Do pobrania

  >> obwieszczenie

Zobacz również: