Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach

2023-10-31 13:34:38 Aktualności

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach zawiadamia o możliwości ponownego zapoznania się z dokumentacją projektów zmian zarządzeń w sprawie ustanowienia planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 leżących na terenie województwa świętokrzyskiego. więcej»

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach

2023-10-26 12:24:18 Aktualności

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach zawiadamia o możliwości zapoznania się z dokumentacją projektów zmian zarządzeń w sprawie ustanowienia planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 więcej»

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Nowy Korczyn z dnia 23 października 2023r.

2023-10-24 07:45:00 Aktualności

Zawiadamiam że na wniosek P4 sp. zo.o. zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn. "Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną zlokalizowanej w miejscowości kawęczyn. więcej»

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Nowy Korczyn z dnia 18 października 2023r.

2023-10-20 13:38:47 Aktualności

Zawiadamiam że na wniosek Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn Rozbudowa drogi krajowej nr 79 na odcinku Słupia - Nowy Korczyn. więcej»

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach

2023-10-18 13:25:00 Aktualności

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach zawiadamia o możliwości ponownego zapoznania się z dokumentacją projektów zmian zarządzeń w sprawie ustanowienia planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 leżących na terenie województwa świętokrzyskiego. więcej»

INFORMACJA o godzinie rozpoczęcia pracy Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie Gminy Nowy Korczyn

2023-10-13 14:53:46 Aktualności

W dniu wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz referendum ogólnokrajowego zarządzonych na dzień 15 października 2023r. więcej»

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Nowy Korczyn z dnia 2 października 2023r.

2023-10-04 07:48:20 Aktualności

Burmistrz Miasta i Gminy w Nowym Korczynie zawiadamia strony postępowania o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą Budowa elektrowni fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą - obręb Rzegocin i obręb Górnowola. więcej»

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Nowy Korczyn z dnia 2 października 2023r.

2023-10-04 07:36:12 Aktualności

Burmistrz Miasta i Gminy w Nowym Korczynie zawiadamia strony postępowania o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą Budowa elektrowni fotowoltaicznej Górnowola i Ostrowce wraz z infrastrukturą towarzyszącą. więcej»

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Nowy Korczyn z dnia 27 września 2023r.

2023-10-02 11:17:49 Aktualności

Zawiadamiam, że tut. Organ decyzją z dnia 27.09.2023 r. orzekł o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa obwodnicy m. Dobrowoda i m. Olganów w ciągu DW 973 na terenie Gminy Busko-Zdrój. więcej»

Postanowienie Burmistrza Miasta i Gminy w Nowym Korczynie

2023-09-28 11:05:23 Aktualności

Postanawiam uznać Towarzystwo Badań i Ochrony Przyrody z siedzibą ul. Sienkiewicza 68, 25-501 Kielce za stronę w toczącym się postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa elektrowni fotowoltaicznej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działce - obręb Rzegocin i obręb Górnowola
więcej»