Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Nowy Korczyn z dnia 17 stycznia 2020r.

2020-01-17 14:04:55 Aktualności

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego podaje się do publicznej wiadomości. że po rozpatrzeniu wniosku Polskiej Spółki Gazownictwa Burmistrz Miasta i Gminy Nowy Korczyn ustalił lokalizację inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie gazociągu rozdzielczego średniego ciśnienia w miejscowości Kawęczyn więcej»

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Nowy Korczyn z dnia 12 grudnia 2019r.

2020-01-17 13:59:58 Aktualności

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego podaje się do publicznej wiadomości. że po rozpatrzeniu wniosku PGE Burmistrz Miasta i Gminy Nowy Korczyn zmienił zapis decyzji dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie i rozbudowie sieci elektroenergetycznej średniego i i niskiego napięcia zasilanej ze stacji Łęka III więcej»

Zarządzenie Nr 1/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Nowy Korczyn z dnia 15.01.2020 r.

2020-01-17 10:34:22 Aktualności

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości komunalnych w drodze przetargu więcej»

Pismo w sprawie odwołania od decyzji Starosty buskiego

2020-01-14 13:58:18 Aktualności

w sprawie ustalenia uprawnionych do udziału we Wspólnocie Gruntowej wsi Parchocin oraz wykazu obszarów gospodarstw rolnych przez nich posiadanych i wielkości przysługujących im udziałów we wspólnocie. więcej»

Zapytanie ofertowe

2020-01-07 14:42:44 Aktualności

Dowóz ucznia niepełnosprawnego zamieszkałego na terenie gminy Nowy Korczyn do Branżowej Szkoły I Stopnia Specjalnej dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku-Zdroju w roku szkolnym 2019/2020. więcej»

Zapytanie ofertowe

2019-12-27 15:15:33 Aktualności

Przedmiot zamówienia: "Dowóz ucznia niepełnosprawnego zamieszkałego na terenie Gminy Nowy Korczyn do Branżowej Szkoły I Stopnia Specjalnej dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku-Zdroju w roku szkolnym 2019/2020" więcej»

Ogłoszenie o konsultacjach

2019-12-18 13:14:07 Aktualności

Burmistrz Miasta i Gminy informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Nowy Korczyn na 2020 rok” więcej»

Zapytanie ofertowe na dostawę paliw płynnych

2019-12-13 14:16:24 Aktualności

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa paliw płynnych do samochodów, ciągników, koparek, itp. (tankowanie na stacji paliw Wykonawcy) więcej»

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Nowy Korczyn z dnia 11 grudnia 2019r.

2019-12-13 11:36:08 Aktualności

o wszczęciu postępowania oraz możliwości wglądu do akt w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego więcej»

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Nowy Korczyn z dnia 6 grudnia 2019r.

2019-12-11 07:29:43 Aktualności

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego więcej»