Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Nowy Korczyn z dnia 4 października 2021r.

2021-10-07 07:12:29 Aktualności

Burmistrz Miasta i Gminy Nowy Korczyn decyzją z dnia 04.10.2021r. ustalił lokalizację inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn: Przebudowa, nadbudowa, rozbudowa wraz z termomodernizacją istniejącego budynku Biblioteki Centrum Kultury wraz z niezbędną infrastrukturą techniczna i urządzeniami budowlanymi na działce o nr ewid. 1208/2 położonej przy ul. Tarnowskiej 5 w miejscowości Nowy Korczyn. więcej»

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Nowy Korczyn z dnia 30 września 2021r.

2021-10-01 04:17:45 Aktualności

zawiadamiam strony postępowania,
że w dniu 30.09.2021 r. Burmistrz Miasta i Gminy w Nowym Korczynie wydał decyzję znak: ZITŚ.6220.1FP.2021 r. o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia p. n.: „Budowa kompleksu odrębnych farm fotowoltaicznych PIASEK WIELKI do 1,0 MW każda, o łącznej mocy do 7 MW, zlokalizowanych w miejscowości Piasek Wielki, gm. Nowy Korczyn wraz
z zagospodarowaniem terenu i niezbędną dla każdej z farm infrastrukturą, w tym
z magazynem energii, z możliwością dzielenia na etapy lub budowania w całości” więcej»

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Nowy Korczyn

2021-09-29 13:22:42 Aktualności

zawiadamiam strony postępowania, że w dniu 23.09.2021 r. Burmistrz Miasta i Gminy w Nowym Korczynie wydał decyzję o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0073T Mozgawa – Koniecmosty – Stary Korczyn od km 26+385 do km 27+840 długości 1455 m” więcej»

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Nowy Korczyn

2021-09-29 13:20:58 Aktualności

zawiadamiam strony postępowania, że został zebrany materiał dowodowy w prowadzonym na wniosek Powiatu Buskiego, w imieniu którego działa Powiatowy Zarząd Dróg w BuskuZdroju, Wełecz 146, 28-100 Busko-Zdrój w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0073T Mozgawa – Koniecmosty – Stary Korczyn od km 26+385 do km 27+840 długości 1455 m” więcej»

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Nowy Korczyn

2021-09-29 13:19:34 Aktualności

zawiadamiam strony postępowania, że w dniu 23.09.2021 r. Burmistrz Miasta i Gminy w Nowym Korczynie wydał decyzję o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1008T Ludwinów – Parchocin – Podwale od km 1+300 do km 2+250 długości 1230 m” więcej»

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Nowy Korczyn

2021-09-29 13:16:35 Aktualności

zawiadamiam strony postępowania, że został zebrany materiał dowodowy w prowadzonym na wniosek Powiatu Buskiego, w imieniu którego działa Powiatowy Zarząd Dróg w Busku-Zdroju, Wełecz 146, 28-100 Busko-Zdrój w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1008T Ludwinów – Parchocin – Podwale od km 1+300 do km 2+530 długości 1230 m” więcej»

Zawiadomienie Starosty Buskiego

2021-09-24 11:41:07 Aktualności

Zawiadamiam że, postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia wykazu uprawnionych do udziału we Wspólnocie Gruntowej miejscowości Nowy Korczyn działek o łącznej pow. 19,41 ha nie może zostać zakończone w terminie do dnia 30.09.2021 r. więcej»

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Nowy Korczyn z dnia 20 września 2021r.

2021-09-20 20:12:18 Aktualności

zawiadamiam że na wniosek Power Land 1 Sp. z o. o., ul. Legionów 5A/10, 33-100 Tarnów, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: ,,Budowa Elektrowni fotowoltaicznej „Górnowola i Ostrowce” wraz z infrastrukturą towarzyszącą – elektroenergetyczną”, na działkach o nr ewid. 28, 29 - obręb Górnowola i działkach o nr ewid. 4, 5, 6, 7, 8 - obręb Ostrowce, w Gminie Nowy Korczyn, powiecie buskim, województwie świętokrzyskim.
więcej»

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój z dnia 6 września 2021r.

2021-09-09 14:21:57 Aktualności

Zawiadamiam, że tut. Organ orzekł o umorzeniu w całości postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na Rolniczym wykorzystaniu odpadów na części działki nr ew 293 obręb Gadawa, gmina Busko-Zdrój. więcej»

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Nowy Korczyn z dnia 9 września 2021r.

2021-09-09 14:05:20 Aktualności

o wszczęciu postępowania oraz możliwości wglądu do akt w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie telekomunikacyjnego obiektu budowlanego realizującego funkcję szerokopasmowego dostępu do usługi internetowej. więcej»