Obwieszczenie Wójta Gminy Nowy Korczyn z dnia 3 sierpnia 2017r.

2017-08-03 10:40:58 Aktualności

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego więcej»

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój

2017-07-27 11:19:53 Aktualności

Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój zawiadamia strony postępowania, że tutejszy organ lokalizacyjny zakończył postępowanie dowodowe w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego budowie linii napowietrzno-kablowej elektroenergetycznej średniego napięcia SN 15 kV. więcej»

Obwieszczenie Wójta Gminy Nowy Korczyn z dnia 11 lipca 2017 r.

2017-07-12 11:12:44 Aktualności

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na zagospodarowaniu terenu rekreacyjnego nad rzeką Nidą w miejscowości Nowy Korczyn więcej»

Zarządzenie nr 30/2017 Wójta Gminy Nowy Korczyn z dnia 6 lipca 2017

2017-07-07 12:49:36 Aktualności

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości położonych w Nowym Korczynie przeznaczonych do dzierżawy w drodze przetargu więcej»

Decyzja Starosty Buskiego z dnia 27.06.2017 r.

2017-07-03 21:51:46 Aktualności

Uznać działki gruntu położone w miejscowości Błotnowola o łącznej powierzchni 5,12 ha, działki gruntu położone w miejscowości Parchocin o łącznej powierzchni 3,13 ha za mienie gromadzkie więcej»

Obwieszczenie Wójta Gminy Nowy Korczyn z dnia 28 czerwca 2017r.

2017-06-29 19:57:44 Aktualności

o wszczęciu postępowania oraz możliwości wglądu do akt w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego więcej»

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój

2017-06-29 19:44:03 Aktualności

Na wniosek PGE zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii napowietrzno-kablowej elektroenergetycznej średniego napięcia w sołectwie Budzyń gm. Busko-Zdrój oraz w sołectwie Piasek Wielki gm. Nowy Korczyn. więcej»

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

2017-06-28 11:51:48 Aktualności

Na wnioski złożone do 31 grudnia 2016 r. wszczęte zostało postępowanie administracyjne o ustalenie, że nieruchomość położona w miejscowości Nowy Korczyn gm. Nowy Korczyn o łącznej powierzchni 65,02 ha stanowi wspólnotę gruntową. więcej»

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

2017-06-23 10:29:28 Aktualności

Na wnioski złożone do 31 grudnia 2016 r. wszczęte zostało postępowanie administracyjne o ustalenie, że nieruchomość położona w miejscowości Parchocin gm. Nowy Korczyn o łącznej powierzchni 51.6400 ha stanowi wspólnotę gruntową. więcej»

Decyzja o umorzeniu postępowania

2017-06-13 13:04:28 Aktualności

dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrociepłowni na biogaz w miejscowości Piasek Wielki gm. Nowy Korczyn więcej»