Ogłoszenie o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert

2020-02-20 13:41:02 Aktualności

na realizację zadania publicznego w 2020 roku więcej»

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert

2020-02-20 13:38:40 Aktualności

na realizację zadania publicznego w 2020 roku więcej»

Zarządzenie nr 1/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Nowy Korczyn

2020-02-18 11:13:32 Aktualności

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości komunalnych w drodze przetargu więcej»

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Nowy Korczyn z dnia 17 lutego 2020 r.

2020-02-17 11:37:20 Aktualności

o wszczęciu postępowania oraz możliwości wglądu do akt w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie i rozbudowie sieci elektroenergetycznej SN - 15 kV w miejscowości Nowy Korczyn
więcej»

Zapytanie ofertowe

2020-02-07 14:24:49 Aktualności

Przedmiot zapytania: Sukcesywne dostawy produktów żywnościowych do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowym Korczynie więcej»

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Nowy Korczyn z dnia 27 stycznia 2019 r.

2020-01-28 11:06:28 Aktualności

Na wniosek EPLANT 3 Sp. Z o.o. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n. "Budowa instalacji wolnostojących paneli fotowoltaicznych Winiary Wiślickie o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Winiary Wiślickie" więcej»

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Nowy Korczyn z dnia 27 stycznia 2019 r.

2020-01-28 11:05:41 Aktualności

Na wniosek ALGO POLAND Sp. z o. o. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n. "Stacja telekomunikacyjna nadawczo-odbiorczaWA-135 wraz z wieżą antenową oraz wewnętrzną linią zasilającą usytuowaną na działce ewid 141 położonej w obrębie Ucisków" więcej»

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Nowy Korczyn z dnia 27 stycznia 2019 r.

2020-01-28 11:04:46 Aktualności

Na wniosek EPLANT 3 Sp. Z o.o. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n. "Budowa instalacji wolnostojących paneli fotowoltaicznych BRZOSTKÓW o mocy do 5 MWwraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Brzostków" więcej»

Statystyczne podsumowanie roku 2019

2020-01-28 07:52:43 Aktualności

Dane statystyczne Urzędu Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich za rok 2019 wyglądały następująco: więcej»

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert

2020-01-20 10:31:06 Aktualności

Burmistrz Miasta i Gminy Nowy Korczyn ogłasza otwarty konkurs na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2020 roku.
więcej»