Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój

2018-05-25 10:35:24 Aktualności

Postanowieniem z dnia 21.05.2018 r. Burmistrz Miasta i Gminy Busko - Zdrój odstąpił od nałożenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na zmianie granic obszaru górniczego dla złoża wód leczniczych, zmianie okresu wydobywania kopaliny, rozbudowie ujęcia wód leczniczych Dobrowoda G-1 więcej»

ZAPYTANIE – SONDAŻ RYNKU NR ZITŚ.271.Z3.2018

2018-05-24 14:41:01 Aktualności

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostawę, montaż słupków i tablic z nazwą ulic na terenie miejscowości Nowy Korczyn (wg przewidzianego zakresu ilościowego, określonego w przedmiarze robót, stanowiącym załącznik do niniejszej specyfikacji) w ramach projektu pn. „Rewitalizacja miejscowości gminnej Nowy Korczyn – etap II” działanie 6.5 „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich” Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014- 2020. więcej»

Zawiadomienie Starosty Buskiego

2018-05-22 13:56:55 Aktualności

Zawiadamiam, że w związku z toczącym się postępowaniem administracyjnym o ustalenie uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej wsi Parchocin przygotowany został materiał dowodowy do wydania stosownej decyzji więcej»

Ogłoszenie o przetargu

2018-05-22 13:51:37 Aktualności

Wójt Gminy Nowy Korczyn ogłasza ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę nieruchomości więcej»

Ogłoszenie o przetargu

2018-05-22 13:49:16 Aktualności

Wójt Gminy Nowy Korczyn ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości rolnej położonej w miejscowości Piasek Wielki i Grotniki Duże więcej»

Zapytanie ofertowe

2018-05-18 13:44:42 Aktualności

Zakup wyposażenia Punktu Przedszkolnego w ramach projektu pn. "Punkt Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Brzostkowie" więcej»

Zarządzenie nr 19/2018 Wójta Gminy Nowy Korczyn

2018-05-11 07:32:21 Aktualności

w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na lata 2018 - 2020 więcej»

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

2018-05-09 15:16:47 Aktualności

Organizacja imprezy - 760 lecie lokacji Nowego Miasta Korczyna więcej»

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

2018-05-09 15:14:37 Aktualności

Organizacja imprezy - piknik rodzinny więcej»

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

2018-05-09 14:28:21 Aktualności

Zakup 10 kompletów strojów ludowych dla członkiń KGW Korczynian nad Nidą więcej»