ZARZĄDZENIE Nr 49/2012

2012-10-17 13:16:38 Aktualności

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu.
więcej»

Obwieszczenie ZITŚ.6733.1.2012

2012-10-16 13:03:33 Aktualności

Wójt Gminy w Nowym Korczynie decyzją znak: ZITŚ.6733.1.2012 z dnia 14.10.2012r. ustalił lokalizację inwestycji celu publicznego dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: rewitalizacji w części miejscowości Nowy Korczyn. więcej»

Obwieszczenie z dnia 01.10.2012r.

2012-10-01 14:36:27 Aktualności

w sprawie wglądu do akt sprawy dotyczących wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
więcej»

Obwieszczenie ZITŚ. 6220.1.2012

2012-09-24 11:47:24 Aktualności

Wójt Gminy w Nowym Korczynie podaje do publicznej wiadomości że w dniu 17- 09- 2012r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:
więcej»

Rokowania na sprzedaż

2012-09-04 07:47:16 Aktualności

Wójt Gminy Nowy Korczyn ogłasza rokowania na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Brzostków Gm. Nowy Korczyn. więcej»

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

2012-08-30 14:39:11 Aktualności

Gmina Nowy Korczyn, zaprasza do złożenia oferty cenowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem jest świadczenie usług w zakresie demontażu, transportu i utylizacji płyt azbestowo – cementowych z dachów budynków na terenie gminy Nowy Korczyn. więcej»

Obwoeszczenie

2012-08-20 07:49:26 Aktualności

Wójta Gminy Nowy Korczyn z dnia 20.08.2012r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

więcej»

Obwieszczenie ZITŚ.6733.2.2012

2012-08-09 18:43:28 Aktualności

Wójta Gminy Nowy Korczyn o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego
więcej»

OGŁOSZENIE O PRZETARGU II

2012-08-08 11:31:01 Aktualności

Wójt Gminy Nowy Korczyn ogłasza II publiczny nieograniczony przetarg ofertowy na sprzedaż używanej koparko - ładowarki JCB 3CX, stanowiącej własność Gminy Nowy Korczyn więcej»

Obwoeszczenie ZITŚ.7639.2012

2012-08-06 23:04:26 Aktualności

Wójt Gminy w Nowym Korczynie podaje do publicznej wiadomości że w dniu 06 -08- 2012r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:

więcej»