Obwieszczenie Wójta Gminy Korczyn z dnia 09.09.2016r.

2016-09-11 12:11:21 Aktualności

Obwieszczenie o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie gazociągu o średnicy DN700 MOP 8,4 MPa na odcinku od punktu Pz7-I do Węzła Zborów

Do pobrania
  >> treść obwieszczenia

Zobacz również: