Obwieszczenie Wójta Nowy Korczyn

2016-09-07 11:34:46 Aktualności

Zawiadamia się strony postępowania, że w dniu 07.09.2016 r. Wójt Gminy Nowy Korczyn wydał postanowienie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Górnowola wraz z przebudową oczyszczalni ścieków w Grotnikach Dużych gmina Nowy Korczyn.

Do pobrania

  >> treść obwieszczenia

Zobacz również: