ZAWIADOMIENIE ZITŚ.7639.4.10.2011

2012-01-10 15:35:33 Aktualności

o postępowaniu administracyjnym prowadzonym z udziałem społeczeństwa więcej»

ZARZĄDZENIE Nr 2/2011

2012-01-09 15:00:45 Aktualności

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu. więcej»

Obwieszczenie

2011-12-05 15:39:11 Aktualności

Urząd Gminy Nowym Korczynie zawiadamia, że zostały zgromadzone dokumenty do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z wniosku Pana Stefana Dziury zam. Pawłów 28 ,136 Nowy Korczyn dla przedsięwzięcia polegającego na budowie chlewni o obsadzie poniżej 82 DJP (dużych jednostek produkcyjnych) na terenie miejscowości Pawłów na działkach nr ewid.. nr 206 i 207
więcej»

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

2011-12-05 15:36:42 Aktualności

NA SPRZEDAŻ SAMOCHOD AUTOSAN S.A więcej»

Ogłoszenie

2011-11-30 13:27:15 Aktualności

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2012 ROKU
więcej»

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

2011-11-23 14:18:48 Aktualności

NA SPRZEDAŻ SAMOCHOD AUTOSAN S.A więcej»

ZARZĄDZENIE Nr 93/2011

2011-11-09 13:58:14 Aktualności

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu.

więcej»

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

2011-11-09 13:38:40 Aktualności

1. Nieruchomość zabudowana położona w Brzostkowie.
2. Nieruchomość rolna położona w Grotnikach Dużych. więcej»

Obwieszczenie

2011-10-21 10:22:12 Aktualności

Wójt Gminy w Nowym Korczynie decyzją znak: ZITŚ.6733.3.2011 z dnia 20.10.2011r. ustalił lokalizację inwestycji celu publicznego dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: nadbudowie, rozbudowie, przebudowie z termomodernizacją budynku Ośrodka Zdrowia w Brzostkowie więcej»

ZARZĄDZENIE Nr 87/2011

2011-10-17 15:06:11 Aktualności

W sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego
w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2012 roku. więcej»