Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Nowy Korczyn z dnia 6 grudnia 2019r.

2019-12-11 07:29:43 Aktualności

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

podaje się do publicznej wiadomości. że Burmistrz Miasta i Gminy Nowy Korczyn ustalił lokalizację inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie stanowiska słupowego średniego napięcia, budowie słupowej stacji transformatorowej oraz budowie linii elektroenergetycznej w Ostrowcach.

Do pobrania
  >> Obwieszczenie 

Zobacz również: