Ogłoszenie

2021-03-18 13:30:56 Aktualności

Burmistrz Miasta i Gminy Nowy Korczyn wykłada do publicznej wiadomości w siedzibie Urzędu Miasta karty i spisy inwentaryzacyjne dla niżej wymienionych działek celem uregulowania stanu prawnego w obrębie Badrzychowice.

Do pobrania
  >> ogłoszenie

Zobacz również: