Ogłoszenie

2024-04-15 23:28:36 Aktualności

Burmistrz Miasta i Gminy Nowy Korczyn ogłasza nabór wniosków w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku położonym na terenie Gminy Nowy Korczyn, wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków.

Do pobrania:

  >> ogłoszenie

  >> wniosek

  >> Uchwała Rady Miejskiej

Zobacz również: