Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

2024-04-02 13:17:49 Aktualności

Dyrektor Zarządu w Zlewni w Kielcach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody polskie zawiadamia, że wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią od rzeki Nidy, nowych obiektów budowlanych na działkach w gminie Nowy Korczyn.

Do pobrania 

  >> Zawiadomienie

Zobacz również: