Zawiadomienie

2024-04-10 12:44:38 Aktualności

Dyrektor Zarządu w Zlewni w Kielcach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody polskie informuje, że wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód powierzchniowych z rzeki Nida.

Do pobrania

  >> zawiadomienie

Zobacz również: