Obwieszczenie

2024-04-08 13:09:37 Aktualności

Dyrektor Zarządu w Zlewni w Sandomierzu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zawiadamia, że wszczęte zostało postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód z rzeki Wisły, wprowadzenie do rzeki Wisły ścieków przemysłowych, wykonanie oraz likwidację urządzeń wodnych (km rzeki 746 - 467)

Do pobrania

  >> obwieszczenie

Zobacz również: