Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Nowy Korczyn z dnia 10 kwietnia 2024 r.

2024-04-12 12:43:10 Aktualności

Burmistrz Miasta i Gminy Nowy Korczyn ustalił ustalił lokalizację inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej na działce nr ewid. 35/1 Winiary Wiślickie.

Do pobrania

  >> obwieszczenie

Zobacz również: