Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Nowy Korczyn z dnia 12 kwietnia 2021r.

2021-04-14 12:30:35 Aktualności

Zawiadamia się strony postępowania, że w dniu 12.04.2021 r. Burmistrz Miasta i Gminy w Nowym Korczynie wydał decyzję o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. 226 w miejscowości Ucisków.

do pobrania
  >> obwieszczenie

Zobacz również: