Ogłoszenie Starosty Buskiego

2021-03-16 15:02:06 Aktualności

o wydaniu decyzji ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonej w miejscowości Nowy Korczyn poprzez udzielenie inwestorowi zezwolenia na przeprowadzenie przewodów i urządzeń służących do przesyłania gazu ziemnego

Do pobrania
  >> ogłoszenie

Zobacz również: