Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Nowy Korczyn z dnia 4 marca 2024 r.

2024-03-04 14:49:46 Aktualności

podaje się do publicznej wiadomości, że po rozpoznaniu wniosku Burmistrz Miasta i Gminy Nowy Korczyn ustalił lokalizację celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą Przebudowa istniejącego rurociągu DN 200 między filtrami pośpiesznymi a pompownią I stopnia na działkach położonych przy ul. Kingi w miejscowości Nowy Korczyn.

Do pobrania

  >> Obwieszczenie

Zobacz również: